E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erkek Çocuklarda Bakır ve Serüloplazminin İşitsel Uyarılmış Potansiyeller Üzerinde Olası Etkileri
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Maltepe University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, Gülhane Military Medical Academy Haydarpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Biogerontology Laboratory, Akdeniz University, Antalya, Turkey  
5 Department of Psychology, Division of Psychiatry, Üsküdar University Faculty of Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey  
6 Clinic of Pediatrics, Child Neurology Unit, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 321-327
DOI: 10.5152/npa.2016.12659
389 kez okundu, 123 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, N2, P1, P3, bakır
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amaçları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda parietal ve frontal bölgelerde P1, N2 ve P3 amplitüd ve latansları ile plazma bakır (Cu) ve serüloplazmin (Cp) düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemekti. Ayrıca, kontrollerdeki bu Cu düzeyleri ve olay-ilişkili potansiyel (OİP) endekslerini karşılaştırmak amaçlandı.   

 

Yöntem: DEHB olan erkekler (n=41), plazma Cu ve Cp düzeylerinin ortanca değerine göre iki alt gruba ayrı ayrı bölündü. Parietal ve frontal bölgelerden OİP endeksleri, işitsel bir oddball paradigması kullanılarak DEHB olan çocuklarda ve 24 normal erkek çocukta (kontrol grubu) kaydedildi.

 

Sonuçlar: DEHB olan çocuklarda kontrollere göre parietal P3 latansı anlamlı olarak daha uzun, ve parietal P3 amplitüdü, frontal P3 amplitüdü ve frontal N2 amplitüdü daha küçük idi (tüm p değerleri <0,017). Daha düşük Cu grubuna göre, daha yüksek Cu grubunda parietal P1 latansı ve frontal P1 latansı anlamlı olarak daha kısa idi (her iki p değeri <0,017). Azalmış parietal P1 latansı, plazma Cu düzeyine bağımlı idi (p<0,05). Daha yüksek Cp alt grubu ile karşılaştırıldığında, daha düşük Cp düzeyi olan ADHD grubunda frontal N2 amplitüdü ve parietal N2 amplitüdü anlamlı olarak daha düşük idi (her iki p değeri <0,017). Azalmış frontal N2 amplitüdü ve parietal N2 amplitüdü plazma Cp düzeyine bağımlı idi (her iki p değeri <0,05).

 

Sonuç: Plazma Cu ve Cp düzeylerinin, bilgi işlemleme üzerindeki etkilere işaret ederek DEHB’de OİP’ler üzerinde etkisi olabilir. DEHB’i çocuklarda, Cp düzeylerinin bilişsel kontrol, çatışma izlemi ve uyaranı ayırt etme süreçlerinde olumlu etkisi olabilirken, Cu düzeylerinin sesin nöronal kodlaması üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017