E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktörün Düzeyi ile Stroop Bozucu Etkisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1 Department of Child Psychiatry, Dicle University School of Medicine, Diyarbakır, Turkey  
2 Department of Child Psychiatry, Yüzüncü Yıl University School of Medicine, Van, Turkey  
3 Department of Biochemistry, Dicle University School of Medicine, Diyarbakır, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 348-352
DOI: 10.5152/npa.2016.10234
346 kez okundu, 183 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, beyin kaynaklı nörotrofik faktör, stroop, patofizyoloji, yürütücü işlevler
Özet

Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) patogenezinde beyin kaynaklı nörotrofik faktörün (BDNF) rolü olabileceği bildirilmektedir. DEHB’de ayrıca yürütücü işlevlerde bozukluk olduğu da bildirilmektedir. Bu çalışmada, DEHB’li çocuklarda Stroop testi bozucu etki puanı ile BDNF düzeyi arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

 

Yöntem: Çalışma Dicle Üniversitesi Çocuk Psikiyatri bölümünde yürütüldü. Araştırmaya, DSM IV’e göre DEHB tanısı konan, daha önce tedavi almamış, 6 ile 15 yaş arası, 7 kız ve 42 erkek olmak üzere 49 çocuk katıldı. Yaş ve cinsiyet olarak benzer, nörolojik ve psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan, 40 çocuk kontrol grubu olarak seçildi. Tüm katılımcılara Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY) uygulandı. DEHB’li çocukların semptom şiddetini ölçmek amacıyla anne baba ve öğretmenlere Turgay Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları için DSM-IV'e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği uygulandı. DEHB’li çocuklara Stroop testi uygulandı. Serum BDNF düzeyi enzyme-linked immuno-sorbent assay (ELISA) yöntemiyle ölçüldü.

 

Bulgular: DEHB ve kontrol grubu arasında BDNF düzeyi açısından farklılık yoktu. DEHB alt tipleri arasında da BDNF düzeyi açısından farklılık saptanmadı. Stroop testi bozucu etki puanı ile BDNF düzeyleri arasında ilişki saptanmadı.

 

Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular, DEHB’nin patogenezinde BDNF’nin rolünün olmadığını gösteren çalışmalarla uyumludur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017