E-ISSN 1309-4866
Kısa Araştırma Raporu
Multipl Skleroz, Nöromiyelitis Optika ve Klinik Izole Sendrom Olgularında Serum Prolaktin Düzeyleri
1 Clinic of Neurology, Haydarpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 353-356
DOI: 10.5152/npa.2016.16979
371 kez okundu, 160 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Prolaktin, multipl skleroz, nöromiyelitis optika, klinik izole sendrom, atak
Özet

Amaç: Prolaktin multiple skleroz gelişiminde muhtemel rol oynadığı son zamanlarda tartışılmaktadır. Bu çalışmada prolaktin üretiminin klinik gösteren otoimmün demiyelinizan santral sinir sistemi bozuklukları arasındaki olası ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: 255 MS, 19 nöromiyelitis optika (NMO), 15 klinik izole sendrom (KİS) ve 240 sağlıklı kontrol serum prolaktin düzeylerinin heterojen sandviç manyetik ayırma deneyi ile ölçüldü.

 

Bulgular: Sağlıklı kontroller ile kıyaslandığında MS ve NMO gruplarında hiperprolaktinemi anlamlı derecede yüksek bulundu. Serum prolaktin seviyeleri atak sırasında MS hem de NMO’lu hastalarında remisyonla kıyaslandığında yüksek ölçüldü. Prolaktin seviyesi yükselmeleri MS miyelit ataklarında daha belirgin olduğu tespit edildi. Prolaktin düzeyleri ile yaş, hastalık süresi, sakatlık durumu, oligoklonal bant pozitifliği ve atak sayısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. MS dönüşen KİS  hasta grubunda MS’e dönüşmeyenlere oranla daha yüksek prolaktin seviyeleri tespit edildi.

 

Sonuç: Bulgularımız KIS’ten MS’e dönüşümde, MS ve NMO immünopatogenizinde prolaktinin olası  rolü olacağını göstermektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017