E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz Hastalarında Afektif Mizaç Özellikleri: Duygu Durum Bozukluklarıyla İlişkisi
1 Department of Neurology, Çanakkale Onsekiz Mart University School of Medicine, Çanakkale, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Çanakkale Onsekiz Mart University School of Medicine, Çanakkale, Turkey  
3 Department of Neurology, Balıkesir University School of Medicine, Balıkesir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 311-316
DOI: 10.5152/npa.2015.12393
414 kez okundu, 219 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Afektif mizaç, bipolarite, multipl skleroz
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı bipolariteyi taramak ve Multipl Skleroz (MS) hastalarında afektif mizaç özelliklerini ve MS hastalarının klinik ve demografik özellikleri arasındaki olası ilişkiyi ve mizaç profillerini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Toplam 65 MS hastası ile 66 sağlıklı gönüllü HCl-32, Duygu Durum Bozuklukları Anketini (MDQ) ve Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego-Autoquestionnaire (TEMPS-A) testlerini tamamlamıştır. HCl-32, MDQ ve TEMPS-A skorları hastalar ve sağlıklı gönüllüler arasında karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında MS hastalarının TEMPS-A ölçeğinin depresif, siklotimik, irritabl ve anksiyöz alanlarında belirgin derecede yüksek skorları vardır. Sekonder progresif hastalarıyla karşılaştırıldığında relapsing remitting MS hastalarının MDQ ve TEMPS-A hipertimi skorları daha yüksektir. İnterferon beta 1-b tedavisi alan MS hastalarının MDQ skorları interferon beta 1-a, glitamer asetat ile tedavi edilen veya ilaç tedavisi görmeyen MS hastalarından belirgin derecede yüksektir. Genişletilmiş Özürlülük Durum Skalası (EDSS) skorları Temps-A depresif ve hipertimik mizaçla pozitif olarak ilişkilendirilmiştir.

 

Sonuç: Bulgularımız, MS hastalarında afektif mizaç için yüksek skorların duygu durum bozukluklarının subklinik tablolarını belirtebileceğini önermektedir. RRMS grubunda saptanan yüksek hipertimi skorları ve manik semptomlar bipolarite ile multipl skleroz arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturabilir. Dolayısıyla, MS hastalarında bipolarite ve afektif mizaç profillerinin taranması klinisyenlerin gelecek duygu durum epizodlarını öngörebilmelerine ve hastalığın şiddeti üzerindeki etkisinin azalmasına yardımcı olabilecektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017