E-ISSN 1309-4866
Kısa Araştırma Raporu
Yetmiş İki Saatlik Uyku Deprivasyonunun Iowa Kumar Testi Üzerindeki Etkisi
1 Department of Psychology, College of Teacher Education, Ningbo University, Ningbo, China; Beijing Key Lab of Applied Experimental Psychology, School of Psychology, Beijing Normal University, Beijing, China  
2 Department of Psychology, School of Social and Behavioral Sciences, Nanjing University, Nanjing, China; Beijing Key Lab of Applied Experimental Psychology, School of Psychology, Beijing Normal University, Beijing, China  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 357-360
DOI: 10.5152/npa.2016.12505
362 kez okundu, 160 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Uyku deprivasyonu, Iowa kumar testi, olaya ilişkin potansiyeller
Özet

Amaç: Uyku deprivasyonunun karar verme dahil, bilişsel süreçler üzerinde zararlı etkileri vardır. Bu çalışmada olaya ilişkin potansiyeller teknolojisi kullanarak,72 saatlik uyku deprivasyonunun Iowa kumar testinde bireysel nöral performansı nasıl etkilediği araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmamıza katılan 11 sağlıklı yetişkin erkek hasta, 72 saatlik sosyal izolasyon veya 72 saatlik uyku deprivasyonu grubuna randomize edildi. 

 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre, geri besleme aşamasında, N250–400 amplitüdü test öncesi durum ile kıyaslandığında, uyku deprivasyonu durumunda test sonrası, özellikle frontal kortekste, daha küçüktü. Sosyal izolasyon durumunda, test öncesi ve test sonrası durum arasında anlamlı farklılık bulunmadı. 

 

Sonuç: Bu sonuçlar, 72 saatlik uyku deprivasyonunun bir bireyin geri bildirim uyaranlarına verdiği yanıtı etkilediğini ve kişinin uyaranları yavaş değerlendirmesine yol açtığını ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017