E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Bipolar Bozukluk Tanılı 11 Yaşındaki Çocukta Uzun Etkili Enjektabl Risperidon Kullanımı
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Adnan Menderes University School of Medicine, Aydın, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 361-363
DOI: 10.5152/npa.2015.10150
426 kez okundu, 187 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, risperidon, antipsikotik ilaçlar, bulanık görme
Özet

Erken başlangıçlı bipolar bozukluk gerek tanı, gerekse tedavi anlamında çocuk psikiyatrisi uzmanları için zorlayıcı olabilmektedir. Hastalığın atipik klinik görünümü, hızlı döngülü olması, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve anksiyete bozuklukları ile yüksek komorbiditeye sahip olması tanı konma sürecini olumsuz etkilemektedir. Çocuklarda içgörü yokluğu, tedaviye uyumsuzluk, ailenin baş etme becerilerinin zayıf olmasının yanı sıra, çocuk hastalar için yataklı servis eksiklikleri nedeniyle erken başlangıçlı bipolar bozukluğun ayaktan tedavisi ve takibi zordur. Risperidon, sık kullanılan atipik antipsikotiklerden olup 10-17 yaş arası bipolar bozukluk manik ve karma dönemlerinin tedavisinde onay almıştır. İlacın uzun etkili enjektabl formu mevcuttur. Uzun etkili formunun erken yaşlarda kullanımı ile çalışmalar nadirdir. Bu olgu sunumunda 11 yaşındaki bir çocuğun bipolar bozukluk tanı süreci ve tedavisi anlatılacaktır. Tedaviye uyumsuzluğu sonucunda kullanılan uzun etkili risperidon enjeksiyonunun etkinliği ve karşılaşılmış olan yan etkileri tartışılacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017