E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Edirne İl Merkezi ilkokul Çocuklarında Özgül Öğrenme Bozukluğu Olası Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özellikler
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
2 Fide Danışmanlık Merkezi, İstanbul, Türkiye  
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.18054
542 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Özgül öğrenme bozukluğu, yaygınlık, çocuk
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Edirne il merkezindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören çocuklarda Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB)’nun ve alt tiplerinin olası yaygınlığı ile sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi olmuştur.

 

Yöntem: Araştırmamızın örneklemi,2013-2014 eğitim-öğretim yılında Edirne il merkezindeki tüm ilköğretim okullarında 2., 3. ve 4. sınıfa devam eden 2174 çocuk ile oluşturulmuştur.Bu öğrencilerin öğretmenlerine ve anne-babalarına doldurmaları için Özel Öğrenme Güçlüğü Belirti Ölçeği ile Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Listesi (öğretmen ve anne-baba formları) ve sosyodemografik veri formu verilmiştir. ÖÖB risk faktörlerini değerlendirmek için binary lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.

 

Bulgular: Çalışmamızda,olası ÖÖB yaygınlığı %13,6 olup, erkeklerde %17, kızlarda %10,4’tür. Okuma güçlüğü %3,6,yazma güçlüğü %6,9 ve matematik güçlüğü %6,5 oranlarında bulunmuştur. Akraba evliliği, gelir düzeyinin düşük olması, yenidoğan sarılığı öyküsü ÖÖB için, sezaryenle doğma, geç yürüme ve yenidoğan sarılığı öyküsü matematik bozukluğu için risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Ebeveyn öykülerinde öğrenme güçlüğünün olması çocuklarında ÖÖB ve alt tiplerinin oluşmasında risk faktörüdür.

 

Sonuç: Bulgularımız, ÖÖB sıklığı ile ilgili diğer çalışma sonuçları ile uyumludur. Olası yaygınlık oranları ile sosyodemografik veriler arasındaki ilişki tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017