E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Migrende Diyet Kısıtlamasının Etkinliği
1 Department of Neurology, Private Liv Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Neurology, Ankara Mevki Military Hospital, Ankara, Turkey  
3 Department of Neurology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2016.15961
576 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, baş ağrısı, gıda, beslenme, eliminasyon
Özet

Amaç: Migren tipi baş ağrısı çok sık karşılaşılan bir baş ağrısı olup hala patogenezi tam olarak anlaşılmış değildir. Migreni tetikleyen faktörler migren hastalarında farklılık göstermekle birlikte, bazı yiyecek alımının kısmi önemi mevcuttur. Bu çalışmada migreni tetikleyici bazı gıdaların alımının kısıtlanmasının, migren ataklarının önlenmesi üzerindeki etkinliği araştırıldı.

 

Yöntem: Çalışmaya Uluslararası Baş ağrısı sınıflamasına göre aurasız migren tanısı konulan hastalar alındı. Migren atağının belirli gıdaların alımından sonra başladığını belirten 50 migren hastası değerlendirildi. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Hem grup 1 (n=25) hem de grup 2 (n=25) hastaları için belirlenen tetikleyici gıdalar o hastanın diyetinden çıkarıldı. Diyet kısıtlamasına başlamadan önce ve diyet uygulama sonrası 2. ayda, bir ay içerisindeki atak sıklığı, atak süresi ve Görsel Analog Skala ile ağrı şiddetleri kaydedildi. İkinci aydan sonra grup 1 hastalarındaki diyet kısıtlaması kaldırıldı ve grup 2 için diyet kısıtlamasına devam edilerek 4. ayda her iki grupta, bir ay içerisindeki atak sıklığı, atak süresi ve Görsel Analog Skala ile ağrı şiddetleri saptandı.

Bulgular: Çalışmada 9’u erkek 41’i kadın olmak üzere toplam 50 hasta değerlendirildi. Her iki grupta hastalara diyet uygulama sonrası 2. ayda, bir ay içerisindeki atak sıklığı, atak süresi ve ağrı şiddetleri, diyet uygulama öncesine göre istatisiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olarak saptandı. [grup 1 p değerleri sırasıyla (p=0,011, p=0,041, p=0,003), grup 2 p değerleri sırasıyla (p=0,015, p=0,037, p=0,003)]. Dördüncü ayda yapılan değerlendirmede sadece grup 2’de bu anlamlılığın devam ettiği görüldü.

 

 

Sonuç: Çalışma sonuçları migren hastalarında, migren ataklarını tetikleyici gıdaların olduğu tespit edildiğinde, bu gıdaların alımının kısıtlanması, migren ataklarının azaltılmasında etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017