E-ISSN 1309-4866
Kısa Araştırma Raporu
Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Aile Öyküsü
1 Department of Psychiatry, Yüzüncü Yıl University School of Medicine, Van, Turkey  
2 Department of Medical Genetics, Dicle University School of Medicine, Diyarbakır, Turkey  
3 Clinic of Psychiatry, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey  
4 Department of Biostatistics, Yüzüncü Yıl University School of Medicine, Van, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 276-279
DOI: 10.5152/npa.2015.9870
404 kez okundu, 380 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, aile öyküsü, genetik geçiş
Özet

Amaç: Bu çalışmada bipolar bozukluğu (BB) olan hastalarda aile öyküsünün incelenerek hastalığın genetik geçişinin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya 63 BB 1 hastası olan aile alındı. Örneklemi toplam 156 hasta oluşturdu. Çalışmaya alınma ölçütü hastanın ailesinde BB 1 öyküsünün olmasıydı. Hasta olan diğer aile bireylerinin tanıları dosyaları, hastane kayıtları incelenerek ve muayene edilerek doğrulandı.

 

Bulgular: Tüm hastaların (156 hasta) 65’i kadın (%41,6), 91’i (%58,3) erkekti (erkek/kadın oranı: 1,40). Bozukluğun anne tarafından veya baba tarafından geçişi açısından değerlendirildiğinde benzer sonuçlar ortaya çıkıyordu. Toplamda anne tarafından 25, baba tarafından da 25 hasta vardı.

 

Sonuç: Çalışmamızın bulguları akrabalık derecesi ile BB’un kalıtımı arasında önemli bir ilişki bulunduğunu, anne ve baba tarafından hastalığın geçişinin benzer olduğunu desteklemiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017