E-ISSN 1309-4866
Kısa Araştırma Raporu
Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Aile Öyküsü
1 Department of Psychiatry, Yüzüncü Yıl University School of Medicine, Van, Turkey  
2 Department of Medical Genetics, Dicle University School of Medicine, Diyarbakır, Turkey  
3 Clinic of Psychiatry, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey  
4 Department of Biostatistics, Yüzüncü Yıl University School of Medicine, Van, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 276-279
DOI: 10.5152/npa.2015.9870
404 kez okundu, 389 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, aile öyküsü, genetik geçiş
Özet

Amaç: Bu çalışmada bipolar bozukluğu (BB) olan hastalarda aile öyküsünün incelenerek hastalığın genetik geçişinin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya 63 BB 1 hastası olan aile alındı. Örneklemi toplam 156 hasta oluşturdu. Çalışmaya alınma ölçütü hastanın ailesinde BB 1 öyküsünün olmasıydı. Hasta olan diğer aile bireylerinin tanıları dosyaları, hastane kayıtları incelenerek ve muayene edilerek doğrulandı.

 

Bulgular: Tüm hastaların (156 hasta) 65’i kadın (%41,6), 91’i (%58,3) erkekti (erkek/kadın oranı: 1,40). Bozukluğun anne tarafından veya baba tarafından geçişi açısından değerlendirildiğinde benzer sonuçlar ortaya çıkıyordu. Toplamda anne tarafından 25, baba tarafından da 25 hasta vardı.

 

Sonuç: Çalışmamızın bulguları akrabalık derecesi ile BB’un kalıtımı arasında önemli bir ilişki bulunduğunu, anne ve baba tarafından hastalığın geçişinin benzer olduğunu desteklemiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017