E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Majör Depresif Epizotun Tedavisinde Erken Yanıt ile Nihai Yanıt Öngörülebilir mi?
1 Department of Psychiatry, Horasan State Hospital, Erzurum, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
3 Retired Lecturer, Department of Psychiatry, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 245-252
DOI: 10.5152/npa.2015.10141
446 kez okundu, 181 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Antidepresan tedavi, elektrokonvülzif terapi, majör depresif bozukluk, yanıt, yordama
Özet

Amaç: Yeni kanıtlar antidepresan ilaçların etkinliğinin ilk haftalarda ortaya çıktığı ve bu erken yanıtın nihai tedavi yanıtı için öngörücü olduğuna işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı majör depresif bozukluk tanılı hastalarda uygulanan antidepresan tedavi ve elektrokonvülzif terapinin (EKT) birinci haftada gözlenen kısmi yanıtın tedavi sonunda gözlenen yanıt için yordayıcılığını araştırmaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Psikiyatri Servisinde majör depresif epizot tanısı ile yatarak izlenen ve antidepresan ilaç (n=52) ya da EKT (n=48) uygulanan hastalar alınmıştır. Hastaların verileri geriye dönük olarak taranarak birinci haftada Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ) puanında gözlenen %25 düşüşün üçüncü haftada %50 düşüşü yordayıcılığı geçerlilik analizi ile araştırılmıştır. Ayrıca sosyo-demografik ve klinik değişkenlerin yanıt üzerindeki etkileri incelenmiştir.

 

Bulgular: Birinci haftada HDÖ puanındaki %25 düşüşün, üçüncü haftada HDÖ puanındaki %50 düşüşü antidepresan ilaçlar için  %78,3 pozitif öngörücü değer, %62,1 negatif öngörücü değer, %62,1 duyarlılık ve %78,3 özgüllük; EKT için  %88 pozitif öngörücü değer, %52,2 negatif öngörücü değer, %66,7 duyarlılık ve %80 özgüllük ile yordadığı bulunmuştur. Önceki hastaneye yatış sayısı, komorbid tıbbi hastalık varlığı, toplam epizot sayısı, hastalık süresi, şimdiki epizotun süresinin tedaviye yanıt ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

 

Sonuç: Birinci haftada gözlenen yanıt üçüncü hafta gözlenen yanıtı yüksek bir özgüllük ve pozitif öngörücü değer ile yordamaktadır. Tedavi yanıtının birinci haftadan itibaren yakından izlenmesi daha sonraki yanıtın öngörülmesini sağlayabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017