E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası'nın Türkçe'ye Uyarlanması ve Güvenirlilik Çalışması
1 Department of Neurology, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey  
2 Department of Medical Biostatistics, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 229-233
DOI: 10.5152/npa.2016.11334
442 kez okundu, 325 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: ALS, işlevsel durum, ALSFDS-R, Türkçe versiyon
Özet

Amaç: Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) motor nöronların ilerleyici dejenerasyonu ile seyreden ölümcül bir hastalıktır. Yıkımla seyreden bu hastalığın klinik bulgularının ağırlığını  tanımlamak oldukça güç olup, hızlı progresyonu nedeni ile aynı hastada bile kısa süre içerisinde ciddi değişiklikler göstermektedir. Bu çalışmada çeşitli ülkelerde ALS’li hastaların fonksiyonel durumunu ölçmede yaygın olarak kullanılan Revize Edilmiş Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalasının (ALSFDS-R) Türkçe versiyonunun güvenirliliğini ölçmek amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Hastalığın herhangi bir evresinde olan ALS’li 41 hastada (24’ü erkek 17’si kadın) ALSFDS-R eş zamanlı olarak iki hekim tarafından değerlendirildi ve skorları hesaplandı. Hastaların fonksiyonel durumları (motor sistem, bulber ve pulmoner fonksiyonlar) on iki başlık ile ele alındı. Her alt başlıkta fonksiyonel olarak en kötü durum 0 puan, fonksiyonel olarak en iyi durum ise 4 puan ile değerlendirildi. Hem alt başlıklar hem de global skorlar açısından fark ortalaması ve bu ortalamanın %95’lik güven aralıkları bulundu. Katsayının 0,80’den büyük ve istatistiksel anlamlı olduğu durumlar ‘uyum’ olarak tanımlandı

 

Bulgular: Elde edilen verilerden her iki hekim arasındaki uyum hem alt başlıklar hem de toplam skor açısından istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000) bulundu.

 

Sonuç: Yapılan bu çalışma ile hastalığın klinik takibinde ALSFDS-R’nin Türkçe versiyonunun basit, güvenilir ve kolay uygulanabilir bir test olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017