E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Genel Populasyonda Tütün, Alkol, Madde Kullanımı ve İlaç Yanlış Kullanımının Prevalansı ve Sosyo-Demografik Belirleyicileri
1 Department of Public Health, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey  
3 Clinic of Psychiatry, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
4 Department of Anti-Smuggling and Organized Crime, Republic of Turkey Ministry of Interior Turkish National Police, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 205-212
DOI: 10.5152/npa.2015.10050
458 kez okundu, 286 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tütün, alkol, madde, ilaç
Özet

Amaç: Çalışmada genel populasyondan alınan geniş bir örneklemde tütün, alkol, madde kullanımı ve ilaç yanlış kullanımının yaygınlığını belirleyerek ilişkili sosyo-demografik faktörleri tanımlamak amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışma, 8045 bireyden oluşan ulusal temsili örneklem ile eğitimli görüşmeciler tarafından yüz yüze hane içi görüşmeler yapılarak uygulanan kesitsel anket uygulaması temeline dayanmaktadır.

 

Bulgular: Tütün, alkol, madde kullanımı ve ilaç yanlış kullanımının yaşam boyu yaygınlıkları sırasıyla %51,8, %28,3, %2,8 ve %10,5 olarak saptanmıştır. Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve medeni durum tütün ve alkol kullanımı ile ilaç yanlış kullanımına ilişkin önemli sosyo-demografik belirleyicilerdendir. Gelir düzeyinin ise alkol ve madde kullanımının önemli bir belirleyicisi olduğu gösterilmiştir.

 

Sonuç: Tütün, alkol, madde kullanımı ve ilaç yanlış kullanımı Türkiye’deki önemli sağlık sorunlarındandır. Sosyo-demografik durum tütün, alkol, madde kullanımı ve ilaç yanlış kullanımının bazı yönlerinin önemli belirleyicilerinden olup, etkin koruyucu ve önleyici yöntemlerin geliştirilmesi açısından dikkate alınmalıdır.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017