E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bilateral ve Unilateral Hipokampal Sklerozda Kognitif Parametrelerin Karşılaştırılması
1 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, Laboratory of Neuropsychology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 199-204
DOI: 10.5152/npa.2016.14862
504 kez okundu, 341 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, hipokampal skleroz, bilateral hipokampal skleroz, kognitif
Özet

Amaç: Son yıllardaki çalışmalar unilateral hipokampal sklerozlu (HS) hastalarda kognitif tutulumun bilindiğinden daha yaygın olduğunu göstermektedir. Amacımız bilateral hipokampal sklerozlu hastalarla unilateral hipokampal sklerozlu hastaların kognitif tutulumlarını karşılaştırmaktır.

 

Yöntem: Klinik olarak epilepsi tanısı almış, MRG kriterlerine (T1’de atrofi ve T2-FLAIR’de hiperintensite) uygun şekilde HS saptanmış ardışık hastalar çalışmaya dahil edildi. Sözel bellek süreçleri testi, Weschsler bellek testinin alt testi olan görsel bellek testi, ileri ve geri sayı menzili, fonemik ve semantik akıcılık ve Stroop testlerini içeren standart nöropsikolojik test (NPT) bataryası uygulanmış olan sağ HS, sol HS ve bilateral HS gruplarında sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

 

Bulgular: NPT’leri tamamlayabilen 16 bilateral HS, 36 sağ HS ve 39 sol HS olmak üzere toplam 91 hasta (34 erkek, 57 kadın) dahil edildi. Ameliyat olmuş 43 hastanın 6 ‘sı bilateral HS’ydi. Gruplararası el tercihleri ve eğitim durumlarında istatistiksel farklılık yoktu. Bilateral grubun NPT performansları unilateral gruplara göre daha düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bilateral HS’li hastaların sağ HS ile kıyaslanmasında sözel bellek süreçleri öğrenme skorunda istatistiksel olarak anlamlı fark olmasına rağmen tanımada fark yoktu. Sağ ve sol HS grubunda bilateral HS ile kıyaslandığında sözel bellek süreçleri testlerinde gecikmeli geri çağırma skorları anlamlı olarak düşüktü. Preoperatif ile postoperatif bulgular kıyaslandığında bilateral grupta istatistiksel anlamlı fark yokken, unilateral grupta birçok alanda bozulma dikkati çekti.

 

Sonuç: Çalışmamız bilateral hipokampal etkilenmenin düşük kognitif performansla ilişkili olduğunu göstermiştir. Hatırlama probleminden çok geri getirme eksikliği şeklindeki kognitif tutulum limbik yapılarla sınırlı kalmayan daha yaygın bir etkilenmeyi düşündürmüştür. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017