E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İyileşmiş Bipolar Bozukluk Hastalarında Sağlıklı Kontrollere Göre İşlevselliğin Sosyal Alanı Bireysel Alanından Daha Fazla Bozuluyor
1 Clinic of Family Medicine, Zeynep Kamil Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
3 Clinic of Psychiatry, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 158-162
DOI: 10.5152/npa.2015.10106
420 kez okundu, 157 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, işlevsellik, damgalanma, kombinasyon tedavisi
Özet

Amaç: Birçok çalışma bipolar bozukluk (BPB) hastalarının, iyileşme dönemlerinde bile belirgin işlev kaybı yaşadığını göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, iyileşme dönemindeki bipolar bozukluk hastalarında, işlevsellik düzeyinin hem bütüncül olarak hem de özgül alanlarında, sağlıklı kontrollerle karşılaştırarak değerlendirilmesidir.

 

Yöntem: Tam remisyonda olan 80 BPB hastası ve 80 sağlıklı kontrol çalışmaya alınmıştır. Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeği, Young Mani Derecelendirme Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır.

 

Bulgular: Bipolar bozukluk grubunda kontrol grubuna göre evli ve çalışan katılımcı sayısı daha azdı. BPB hastaları, zihinsel ve cinsel işlevsellik, damgalanma hissi, içe kapanıklık, ev içi ilişkiler, arkadaşlarıyla ilişkiler, toplumsal etkinliklere katılım alanlarında kontrollere göre daha kötü işlevsellik göstermişlerdir. Duygusal işlevsellik, günlük etkinlikler ve hobiler, insiyatif alma ve potansiyelini kullanabilme ve iş alanlarında her iki grup arasında fark izlenmemiştir. Bipolar bozukluk hastalarında, Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeği (BB-İ) toplam puanı kontrollerden daha düşük bulunmuştur. Sadece bir duygudurum düzenleyici kullanan hastalar, 3 ya da daha fazla ilaç kullanan hastalardan daha iyi işlevselliğe sahiptirler.

 

Sonuç: Bu çalışmada dikkat çekici olan bulgu, bipolar bozukluk hastalarının, günlük etkinlikleri, eğer bu etkinlik sosyal bir bağlamda gerçekleşmiyor ise yerine getirebildiklerinin gösterilmiş olmasıdır. Bu hastalarda özellikle damgalanma yönelimli kişiler arası yaklaşımlar yararlı olabilir. 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017