E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Edirne’de Üniversite Öğrencileri Arasında Alkol ve Psikoaktif Madde Kullanımı ve İlişkili Parametreler
1 Department of Psychiatry, Trakya University School of Medicine, Edirne, Turkey  
2 Clinic of Psychiatry, Muğla Milas State Hospital, Muğla, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 163-168
DOI: 10.5152/npa.2015.9907
400 kez okundu, 171 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alkol kullanımı, sigara, esrar, üniversite öğrencileri, madde kötüye kullanımı
Özet

Amaç: Ergenler ve genç erişkinlerde alkol ve psikoaktif madde kullanımı ve sonuçları önemli bir sorundur. Üniversite öğrencilerinde alkol ve psikoaktif madde kullanım sıklığı ile ilgili hem ülkemizin hem de dünyanın değişik bölgelerinde yapılmış çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmektedir.

 

Yöntem: Trakya Üniversitesi öğrencilerinde (n=1385) kesitsel olarak alkol ve psikoaktif madde kullanım sıklığı ve ilişkili parametreler araştırılmıştır. Özbildirimle doldurulmuş bir anket formu uygulanmıştır.

 

Bulgular: Alkol en fazla kullanılan madde (%30) iken, sigara (%29,9) ve esrar (%3,1) onu takip etmekteydi. Erkeklerde, ailesinin eğitim düzeyi ve gelir düzeyi yüksek olanlarda, harçlığı yüksek olanlarda, anne babası birbiriyle anlaşamayan yada boşanmış olanlarda alkol ve psikoaktif madde kullanım sıklığı daha fazla bulundu.

 

Sonuç: Trakya Üniversitesi öğrencilerinde psikoaktif madde kullanım sıklığı ülkemizin diğer bölgelerinde ve özellikle de diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda belirtilenlere göre daha düşük bulunmuştur.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017