E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Sağlıklı Olgularda Perioküler Kaslarda İstemli Kası Sırasında Konvansiyonel (37 mm) Konsantrik İğne ile Jitter Değerleri
1 Department of Neurology and Clinical Neurophysiology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 126-129
DOI: 10.5152/npa.2015.12390
486 kez okundu, 254 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tek lif EMG, jitter, nöromüsküler kavşak, miyastenia gravis, konsantrik iğne elektrodu
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı olgularda istemli kası sırasında perioküler kaslarda tek kullanımlık 37 mm konsantrik iğne elektrodu ve 2 kHz alt frekans filtreleme ile kaydedilen tek lif benzeri potansiyel çiftlerinin jitter değerlerini yeniden değerlendirmektir.

 

Yöntem: Çalışmada 129 olgunun (85 kadın, 44 erkek; yaş ortalaması 43,8±15,3 yıl) kayıtları gözden geçirildi. M. Frontalis grubunda 116 olgu, M. Orbikularis okuli grubunda 18 olgu vardı. Jitter değerleri 20 farklı çiftin ardışık farklarının ortalaması (mean consecutive difference, MCD) olarak ifade edildi.

 

Bulgular: Ortalama MCD (n=2680) 22,5±9,7 µs (dağılım 5-121 us) idi. Üst %95’lik güvenlik sınırı 39 µs idi. Her olgu için 134 MCD değerinin ortalaması 22,5±3,7 µs (dağılım 15-33 µs) ve üst %95’lik güvenlik sınırı 30 µs idi. Her olgu için 20 kaydın 18. en yüksek MCD değeri 31,3±6,5 µs (18-53 µs) ve üst %95’lik güvenlik limiti 43,3 µs idi.

 

Sonuç: Perioküler kaslarda kabul edilebilir sinyal kriterleri kullanılması durumunda 2 kHz alt frekans filtreleme ile konvansiyonel 37 mm konsantrik iğne elektrodu tek lif EMG için uygun maliyetli bir alternatif olabilir. Tek lif benzeri potansiyel çiftlerinden hesaplanan 44 µs üzerindeki jitter değerleri nöromüsküler kavşak bozukluğu olasılığı açısından uyarıcı olmalı ve daha ileri bir tanısal inceleme için bir gösterge teşkil etmelidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017