E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanılı Bireylerde Saldırganlık İle Serum Tiroid Hormon Düzeyleri Arasındaki İlişki
1 Department of Electroneurophysiology, Üsküdar University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 120-125
DOI: 10.5152/npa.2015.9895
392 kez okundu, 499 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Antisosyal kişilik bozukluğu, kriminalite, saldırganlık, tiroid hormonları
Özet

Amaç: Saldırganlık, antisosyal kişilik bozukluğunun (AKB) ön plandaki klinik özelliklerinden biridir. Saldırganlığın biyolojik temellerinin aydınlatılması ve denetim altına alınmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Saldırganlığın oluşumunda tiroid hormonlarının rol oynadığı belirtilmektedir. Bu çalışmada AKB örnekleminde saldırganlık ile serum tiroid hormon düzeylerinin araştırılması ve alana katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışma örneklemi 96 AKB tanılı birey ve 97 kontrol olgusundan oluşturulmuştur. Tanı SCID (DSM-4 Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi) 1-2 ile konuşmuş ve sonrasında Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği uygulanmıştır. AKB tanısı alan grup, suç örüntüsüne göre “kriminal olan” ve “kriminal olmayan” olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Görüşmeden sonraki gün, bir gecelik açlığın ardından 07.00 ile 09.00 saatleri arasında kan alınmıştır. Tiroid işlev testleri ve karıştırıcı olabilecek durumlara yönelik biyokimyasal analizler yapılmıştır. Olgu ve kontrol grubunda tiroid hormonları ile saldırganlık düzeyleri karşılaştırılarak kıyaslanmıştır.

 

Bulgular: Kriminal olan AKB alt grubunun ortalama serbest T3 düzeyi, kriminal olmayan AKB alt grubundan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Serbest T3 düzeyi yüksek olan AKB olgularında saldırganlık puanlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Kriminal olmayan AKB grubunda serum serbest T3 ve serbest T4 düzeyleri arttıkça saldırganlık puanlarının arttığı, buna karşın kriminal olan AKB alt grubunda ise tiroid hormon düzeyleri ile saldırganlık puanları arasında anlamlı korelasyon olmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç: Elde edilen verilerle, kriminal olan ve kriminal olmayan AKB alt gruplarının birbirinden ayrışan özellikleri olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017