E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Psikiyatri Polikliniğine ve Aile Hekimi Polikliniğine Başvuran Yaşlılarda Majör Depresif Bozukluk ve Yas Belirtileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
1 Clinic of Psychiatry, Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Bursa, Turkey  
2 Clinic of Psychiatry, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
3 Clinic of Family Practice, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
4 Ankara University Scholl of Health Sciences, Social Service Specialist, Ankara, Turkey  
5 Department of Psychiatry, Selçuk University School of Medicine, Konya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 108-114
DOI: 10.5152/npa.2015.10095
446 kez okundu, 370 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, depresyon, yas, psikiyatri, bilişsel fonksiyon
Özet

Amaç: Aile hekimliği polikliniği ve psikiyatri polikliniklerine başvuran 65 yaş üstü bireylerde var olan yas belirtilerinin düzeyi ile majör depresyon ve depresif belirtilerin şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Hasköy Semt Polikliniği Psikiyatri ve Aile Hekimliği polikliniklerine Ocak-Nisan 2012 döneminde başvuran ve sevdiği birini kaybettiği belirlenen 65 yaş üstü hastalar çalışmaya dâhil edildi. Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi amacıyla“Eğitimliler ve Eğitimsizler için Standardize Mini Mental Test (SMMT/SMMT-E)” uygulanarak 23 ve üstü puan alanlar çalışmaya dâhil edildi. Majör Depresif Bozukluk (MDB) tanısı DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (Structurel Clinical Interview For DSM- IV Axis I Disorders; SCID-I) ile belirlenmiştir. Yas ve depresif belirti düzeyleri için Yaşlılar İçin Depresyon Ölçeği (YDÖ) ile Temel Yas Unsurları (TYU) Ölçeği uygulanmıştır.

 

Bulgular: Her iki grubun psikiyatrik değerlendirmesi sonucunda psikiyatri polikliniğine başvuran 67 kişiden 33’ünde (%49,2) ve Aile Hekimliği polikliniğine başvuran 43 kişiden 7’sinde (%16,3) MDB tespit edildi. Her iki polikliniğe başvurup MDB tanısı alanlarda almayanlara göre TYU ölçeği puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0,012 ve p=0,001). Bununla birlikte TYU ölçeği puanları; psikiyatri polikliniğe başvuran kişilerde akut (p=0,047) ve kronik stres (p=0,007) varlığı ile aile hekimi polikliniğine başvuranlarda ise kronik stres (p=0,001) varlığı ile anlamlı düzeyde yükseklik göstermiştir. 

 

Sonuç: Yaşlı bireylerde kayıp yaşantısının sorgulanması ve kayıp yaşantısına verilen tepkilerin değerlendirilmesi MDB’nin belirlenmesinde, şiddetinin değerlendirmesinde, bilişsel bozulmaların takibinde ve stres yönetiminde faydalı olacaktır. Toplum ruh sağlığının geliştirilmesi bağlamında ileri yaşta olan insanlara özgü programların geliştirilmesi ve sosyal destek unsurlarının artırılması koruyucu olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017