E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Gazete Kuryelerinde Uyku Kalitesinin Ruhsal Belirtiler ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
1 Department of Psychiatry, Turgut Özal University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 102-107
DOI: 10.5152/npa.2015.10164
451 kez okundu, 313 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Uyku kalitesi, ruhsal belirtiler, yaşam kalitesi, vardiyalı çalışma, sürekli erken kalkma
Özet

Amaç: Alışılmışın dışında çalışma saatleri, uyku bozukluğu, ruhsal sorunlar ve yaşam kalitesinde düşüklük ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada, sürekli erken saatlerde kalkan gazete kuryelerinde uyku bozukluğunun, ruhsal belirtiler ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Ankara’da bir medya şirketine bağlı çalışan 35 gazete kuryesi ile, kontrol grubu olarak yaş, cinsiyet ve çalışma süresi açısından eşleştirilmiş ve olağan saatlerde çalışan 35 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Tüm bireyler, demografik bilgi formu, Belirti Tarama Listesi (Scl-90-R), Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Kısa Form-36 (SF-36) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Gazete kuryelerinde Scl-90-R somatizasyon alt ölçeği ve PUKİ uyku süresi bileşeni puanları kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek; SF-36 fiziksel rol güçleri boyutu puanı kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulundu. PUKİ toplam ve alt bileşen puanları ile Scl-90-R genel belirti düzeyi ve alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif; PUKİ toplam ve alt bileşen puanları ile SF-36 boyutlarının puanları arasında negatif korelasyon saptandı.

 

Sonuç: Bu çalışma, sürekli erken kalkmanın, uyku bozukluğu, ruhsal belirtiler ve düşük yaşam kalitesi ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Sürekli erken saatlerde çalışanlarda uyku kalitesini arttırmaya yönelik önlemler, ruh sağlığı ve yaşam kalitesini iyileştirebilir. Gelecek çalışmalar, alışılmışın dışındaki saatlerde çalışan farklı meslek gruplarında uyku kalitesini arttırmaya yönelik müdahalelerin ruh sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik olmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017