E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofrenisi Olan Hastalara Bakım Verenlerin Yükü ve İlişkili Etmenler
1 Department of Psychiatry, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey  
2 Clinic of Psychiatry, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey  
3 Department of Psychiatry, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey  
4 Department of Psychiatry, Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 96-101
DOI: 10.5152/npa.2015.9963
477 kez okundu, 436 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, aile, bakım veren, bakıcı yükü, işlevsellik, hastalık bilgisi
Özet

Amaç: Şizofreni hastalarına bakım verenler sürekli ve zorlu bir sürecin de yükünü taşımaktadırlar. Bakıcı yükü ile ilişkili etmenlerin belirlenmesi yükün azaltılması için geliştirilebilecek yöntemlerin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Bu çalışma şizofreni hastalarının yakınlarında bakıcı yükü ve ilişkili etmenleri araştırmayı amaçlamaktadır.

 

Yöntem: Çalışmaya en az bir yıldır şizofreni tanısı ile tedavi gören şizofreni hastalarının yakını olan 88 bakım veren alındı. Bakıcı yükünü ölçmek için Zarit Bakıcı Yük Ölçeği (ZYÖ) kullanıldı. İlişkili etmenleri saptamak için bakım verenlerin ve hastaların nüfus özellikleri, bakım verenlerin şizofreni hakkındaki bilgi düzeyleri, bakım verilen hastaların hastalık şiddeti ve genel işlevselliği değerlendirildi.

 

Bulgular: Bakıcı yükü; hastanın işlevselliği, bakım verenin eğitim yılı,  hastanın aylık geliri ile negatif, bakım verenin yaşı, hastanın hastanede yatış sayısı ve hasta ile aynı evde yaşam süresi ve hasta ile birlikte geçirilen günlük süre ile pozitif bağıntı gösterdi (p<0.05). Bakım verenin şizofreni hakkındaki bilgi düzeyi ile bakıcı yükü arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Regresyon analizinde bakıcı yükü için  hasta ile aynı evde yaşama süresi pozitif öngördürücü iken; hastanın işlevselliği, aylık geliri  ve bakım veren kişinin eğitim düzeyinin negatif  öngördürücü (p<0,05) olduğu bulundu.

 

Sonuç: Bu çalışma şizofreni hastalarına yönelik iyileştirim ve destek programlarının uygulanması ve geliştirilmesinde hasta işlevselliğini arttırmaya yönelik hedeflerin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca hastanın gelirinin artırılması, bağımsız yaşayabileceği ortamların oluşturulması, bakım veren kişilerin daha eğitimli ve genç kişiler olması yönünde teşviklerin artırılması bakım veren yükünü azaltmada yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017