E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
TV Programı Sonrası Gelişen Ölüm Kastı Olmayan Taklit İntiharlar: Beş Yaşında İki Olgu
1 Department of Psychiatry, Adıyaman University School of Medicine, Adıyaman, Turkey  
2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatri Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 83-84
DOI: 10.5152/npa.2015.9988
386 kez okundu, 281 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Taklit intihar, Werther etkisi, asılma
Özet

İntihar, bilinçli olarak yapılan bir kendini yok etme eylemidir. Çocukların, ölümün geri dönülmez bir son olduğunu kavraması 8-10 yaş civarında geliştiğinden 7 yaş öncesi intihar girişimleri ve intiharların nadir olduğu bilinmektedir. Medyanın özellikle ergenlerde sosyal öğrenme yoluyla intiharların artmasına katkıda bulunduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Çocukluk ve ergenlikte bir TV programının, bir sinema filminin veya bir kitabın konusuyla kendini özdeşleştirerek intihar eden vakalar sebebiyle medyanın intihar oranlarının artmasındaki etkisi yoğun bir şekilde araştırılmıştır. Biz 5 yaş gibi çok erken bir dönemde bir TV programını izledikten sonra, ası yoluyla yaşamına son veren iki olgu sunuyoruz. Literatürde bildirilen kopyalama ya da taklit yöntemiyle intihar eden, çoğunluğunu ergenlerin oluşturduğu olgulardan farklı olarak bu vakalarda intihar amacı gütmeden yapılmış intihar taklidinin ölümle sonuçlanmış olması dikkat çekicidir. Bu olgularla medyanın yalnız ergen ya da erişkinde değil, psikososyal gelişimi devam eden ve henüz ölüm kavramı tam oluşmamış çok daha küçük yaş grubunda da yıkıcı etkilere neden olabileceğine dikkat çekmeyi amaçladık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017