E-ISSN 1309-4866
Davetli Derleme
Psikoterapide Tek Beden Herkese Uymuyor: Avrupa’da Yaşayan Türkiye Kökenli Hastalarda Depresyonu Anlamak
1 Department of Psychology, Işık University, İstanbul, Turkey  
2 Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Heidelberg University, Heidelberg, Germany  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 72-79
DOI: 10.5152/npa.2016.12666
363 kez okundu, 239 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kültür, göç, ruh sağlığı, depresyon, psikoterapi
Özet

Son yıllarda Avrupa, yaklaşık olarak 56 milyon uluslararası göçmen barındıran bir göç bölgesi haline gelmiştir. Bunula birlikte, göçün, depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi sık görülebilen psikiyatrik bozukluklarda artışa neden olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır. Avrupa’da yapılan çalışmalar, en kalabalık göçmen gruplarından biri olan Türkiye kökenli göçmenlerde, depresyon ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığının, genel nüfusa kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Buna rağmen, yine bu grubun, Avrupalı hastalara kıyasla tedaviye uyum sağlamakta daha çok güçlük çektikleri hatta tedaviyi erken sonlandırma eğiliminde oldukları yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Batılı olmayan toplumların (ör: Türkiye), ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili nosyon ve anlayışlarının, batılı toplumlarınkinden farklı olması, göçmen hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanmaktan kaçınmalarına yol açabilmektedir. Anlayışlar arasındaki bu farklılıklar ise, göçmen hastalar ve batılı klinisyenler arasındaki iletişimi dolayısıyla tedavinin etkinliğini zayıflatarak tedaviyi bırakma oranlarında açıklanamayan artışlara yol açabilmektedir. Kültüre duyarlı, kaliteli ve kanıta dayalı ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanabilmesi adına, hasta ve klinisyenlerin ruh sağlığına ilişkin anlayışları arasındaki sosyokültürel farklılıkları keşfetmeye yönelik araştırmaların artması bir gerekliliktir. Buna yönelik olarak, bu makalede ruh sağlığı ve kültür arasındaki etkileşim ve bu etkileşimin Türk göçmen hastalarda depresyonu tetikleyen ve devam ettiren faktörler ile ilişkileri incelenmiştir. Buradaki amaç, bu hasta grubunun beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun müdahalelerin sunulabilmesi adına, klinisyenlere depresyonun kültürel öğeleri hakkında bilgi sağlamaktır.   

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017