E-ISSN 1309-4866
Olgu Serisi
SUDEP: Türkiye’de İlk Olgu Serisi
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 67-71
DOI: 10.5152/npa.2015.7553
429 kez okundu, 243 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, epilepside ani beklenmedik ölüm, antiepileptik ilaçlar
Özet

Amaç: SUDEP (Sudden unexpected death of epilepsy); bir epilepsi hastasında boğulma, travma ve status epileptikus ekarte edildikten sonra; ani, beklenmedik, görgü tanığı olsun olmasın, ölüm sırasında nöbet kanıtı olsun olmasın meydana gelen ölümdür. Bu çalışmada, epilepsi kliniğinde takip edilirken ani ve beklenmedik ölüm nedeniyle kaybedilen hastalar derlenmiş ve ülkemizde SUDEP’in öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Toplam 9 vaka ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Veriler, hastane kayıtları, hasta yakınlarının ifadeleri, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü veri tabanı ve Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi veri tabanından elde edilmiştir. 2011’de Uluslararası Epilepsi Ligi (ILAE; International League Against Epilepsy) önderliğinde bir araya gelen L.Nashef ve arkadaşlarının, SUDEP için önerdiği sınıflandırma ve tanımlamalar temel alınmıştır.

 

Bulgular: Olguların 8 tanesi muhtemel SUDEP, 1 tanesi ise olası SUDEP olarak sınıflandırılmıştır. Ortalama SUDEP yaşı 33; ortalama takip süresi 19,7 yıl olarak bulunmuştur. Olgularda, bilinen risk faktörleri dışında (jeneralize tonik klonik nöbet öyküsü, noktürnal nöbetler, şiddetli epilepsi, sık nöbetler, erken yaşta başlayan epilepsi, tanığı olmayan nöbetler, politerapi ve mental gerilik) farklı bir risk faktörüne rastlanmamıştır.

 

Sonuç: Bu çalışma, SUDEP konusunda Türkiye’de sunulan ilk vaka serisidir. Çalışmanın en önemli eksiği postmortem çalışmalardır. Ancak eldeki veriler sunularak konunun önemi vurgulanmak istenmiştir. SUDEP; nörologların, pediatrik nörologların, adli tabiplerin ve aile hekimlerinin gündeminde daha fazla yer almayı hak etmektedir. Çünkü epilepsi tanısı olan ve vefat eden her birey, ölümün görünen nedenine bakılmaksızın, ani ve beklenmedik bir ölümse; SUDEP yönünden mutlaka değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017