E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Annenin Anksiyete ve Depresyon Belirtilerinin Serebral Palsili Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Selçuk University School of Medicine, Konya, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Necmettin Erbakan University Meram School of Medicine, Konya, Turkey  
3 Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Beyhekim State Hospital, Konya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 49-54
DOI: 10.5152/npa.2015.10132
431 kez okundu, 258 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, yaşam kalitesi, anne anksiyete/depresyonu, çocuk ve ergen
Özet

Amaç: Serebral palsi (SP) çocukların yaşam kalitesi üzerine belirgin etkilere sahiptir. Çocukların yaşam kalitesinin belirlenmesinde ebeveyn bildiriminin sıklıkla belirleyici olduğu düşünüldüğünde, ebeveyn bildirimini etkileyen potansiyel psikososyal faktörlerin anlaşılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı; SP’li çocuklarına bakım veren annenin depresif ve anksiyete belirtilerinin, etkileme ihtimali olan klinik ve demografik verilerden bağımsız olarak çocukların yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır.

 

Yöntem: Polikliniğe başvuran 7-18 yaş aralığındaki 97 SP olgusu Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği-  Ebeveyn formu (ÇİYKÖ-E) ile değerlendirilmiştir. Hastaların SP tipi, kaba ve ince motor fonksiyonları, zihinsel gelişim düzeyleri ve diğer klinik değişkenleri kaydedilmiştir. Annelerin depresyon belirti düzeyi Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), anksiyete belirti düzeyi ise Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Regresyon analizine göre; erkek cinsiyet, zihinsel yetersizlik düzeyi ve yüksek anne BAÖ skorlarının ÇİYKÖ-E fiziksel sağlık puanı üzerine; zihinsel yetersizlik düzeyi ve yüksek anne BDÖ skorlarının ÇİYKÖ-E psikososyal sağlık puanı üzerine negatif etkisinin olduğu saptanmıştır. Zihinsel yetersizlik düzeyi, kaba motor fonksiyon kaybı düzeyi ve yüksek anne BDÖ skorlarının ise ÇİYKÖ-E toplam puanını negatif yordadığı bulunmuştur.

 

Sonuç: Bu bulgular, SP’li çocuklarda annenin depresyon ve anksiyete belirti düzeyinin, diğer klinik değişkenlerden bağımsız olarak ÇİYKÖ-E skorları üzerine yordayıcı olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017