E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Büyük Oksipital Sinir Blokajının Migren Profilaksisindeki Etkinliği
1 Department of Anaesthesiology and Algology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey  
2 Neurology and Algology, Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
3 Department of Neurology and Algology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey  
4 Department of Neurology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey  
5 Department of Public Health, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 45-48
DOI: 10.5152/npa.2015.10003
499 kez okundu, 343 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, migren, profilaksi, büyük oksipital sinir blok
Özet

Amaç: Periferik sinir blokları uzun süredir primer başağrılarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada büyük oksipital sinir (GON) blokajının migren profilaksisinde etkinliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Büyük oksipital sinir blokajı uygulanan aurasız migren tanılı hastaların verileri toplanarak iki gruba ayrıldı. Grup PGON (n=25); medikal migren profilaksisi almakta iken GON blokajı uygulanan hastalar ve Grup GON (n=53) sadece GON blokajı uygulanan hastalar. Migren tanıları IHS sınıflamasına göre konulmuştur. Toplam 78 hasta verileri analiz edilmiştir. Üç aylık takip perioduna ait verilerde başağrısı atak frekansı, başağrısı süresi ve şiddet değerleri grup içi ve gruplar arası karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Büyük oksipital sinir blokajı sonrası her iki grup başağrısı takip parametrelerinde benzer azalmalar göstermiştir. Grup GON de başağrısı atak frekansı 15,73±7,21’den 3. ayda 4,52±3,61’e Grup PGON’de 13,76±8,07’den 3,28±2,15’e inmiştir (p<0,05). Baş ağrısı süresi Grup GON’de 18,51±9,43’ten 3. ayda 8,02±5,58’e Group PGON’de 15,20±9,16’dan 7,20±4,16’ya inmiştir (p<0,05). Baş ağrısı şiddeti Grup GON’de 8,26±1,32’den 3. ay da 5,16±2,64’e Grup PGON’de 8,08±0,90’dan 5,96±1,20’e inmiştir (p<0,05). Gruplar arası karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0,05).

 

Sonuç: Bu çalışma başağrısı parametrelerinde her iki grupta anlamlı azalma olduğunu göstermiştir. Grup PGON de medikal profilaksiye yeterli yanıt vermeyenlerde GON blokajı yapıldığı için Grup PGON deki başağrısı parametrelerinde azalma Grup GON’da olduğu gibi GON blokajlarına bağlanmıştır. Sonuç olarak, lokal anestetiklerle yapılan tekrarlayıcı GON blokajları migren profilaksisinde özellikle medikal tedaviye yeterli yanıt vermeyen ya da kullanamayanlarda tek başına da etkili alternatif olabileceği çalışmamızda gösterilmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017