E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonunun Tetiklediği Çocukluk Çağı Otoimmun Nöropsikiyatrik Bozukluklar İle İlişkili Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında D Vitamin Eksikliği: Vaka-Kontrol Çalışması
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Çukurova University, School of Medicine, Adana, Turkey  
2 Department of Rheumatology Immunology, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey  
3 Department of Pediatric Endocrinology, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 33-37
DOI: 10.5152/npa.2015.8763
471 kez okundu, 311 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Grup A streptokokla ilişkili otoimmun ilişkili nöropsikiyatrik bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk, D vitamini
Özet

Amaç: Psikiyatrik hastalıklar arasında özellikle otizm, şizofreni gibi Nöropsikiyatrik bozukluklarda D vitamin eksikliğinin yaygın olduğu bildirilmektedir. D vitamini, kemik metabolizması üzerine iyi bilinen etkilerinin yanında önemli bir nörosteroid hormon ve immunmodulator bir ajandır. A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonunun tetiklediği çocukluk çağı otoimmun ilişkili Nöropsikiyatrik bozukluklar (PANDAS) a ilgi giderek artmaktadır.  Bu çalışmada,  PANDAS olan Obsesif Kompulsif Bozukluk hastaları ve kontrol grubu arasında serum D vitamini düzeylerinin karşılaştırılmasını amaçladık.

 

Yöntem: Otuz üç PANDAS-OKB hastası ve yirmi sağlıklı kontrol çalışmada yer aldı. Her iki gruptaki serum 25-(OH) D, kalsiyum, fosfor, Alkalen fosfataz ve parathormon düzeyleri karşılaştırıldı. Serum 25-(OH) D düzeyinin 15 ng/mL altında olması eksiklik olarak tanımlandı. OKB belirtilerinin şiddetini değerlendirmek için Yale Çocukluk Çağı Obsesyon Kompulsiyon Tarama Listesi (ÇY-BOKÖ) ve Klinik Global İzlem Ölçeği (KGİ) kullanıldı.

 

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında serum 25-(OH) D düzeyleri açısından anlamlı fark yoktu. Ancak, D vitamin eksikliği, hasta grupta sağlıklı gruba göre daha fazlaydı (%48,5, %20,0; p=0,038). Dahası, D vitamin eksikliği olan PANDAS-OKB hastalarında D vitamin eksikliği olmayan gruba göre Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu eş tanısı sıktı. (%87,5, %52,6; p=0,027).  Serum fosfor düzeyi yaş, Alkalen fosfataz ve ASO düzeyleri ile negatif korelasyon göstermekteyken ÇY-BOKÖ toplam puanı ve genel ciddiyet puanı (CGI) ile pozitif korelasyon göstermekteydi. Serum parathormon düzeyleri Y-BOCS toplam puanı, kompulsiyon puanı, obsesyon puanı ve genel ciddiyet puanı ile pozitif korelasyon göstermekteydi.

 

Sonuç: Bu çalışma D vitamini metabolizması ve PANDAS-OKB ilişkisi hipotezini desteklemektedir. Kemik metabolik hastalıklarını ön gören biyokimyasal parametrelerin PANDAS hastalarında yaygın olabileceğini belirtmekteyiz. Otoimmun mekanizmalara dayalı kemik metabolik döngüsü ve PANDAS ilişkisini belirgin olarak gösterecek prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017