E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kronik Hepatit C Enfeksiyonunda Elektrofizyolojik Anormallikler İçin Tarama: Periferik Nöropati ve Optik Nöropati
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye  
2 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 23-27
DOI: 10.5152/npa.2015.10218
396 kez okundu, 326 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Hepatit C, periferik nöropati, karpal tünel sendromu, optik nöropati
Özet

Amaç: Kronik hepatit C enfeksiyonu olan asemptomatik bireylerde periferik nöropati ve optik nöropati varlığını araştırmak.

 

Yöntem: Kronik hepatit C enfeksiyonu nedeniyle enfeksiyon hastalıkları polikliniğinde takipli ardışık 30 hasta ile yaş ve cinsiyet uyumlu 30 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Tüm hastaların sinir iletim çalışmaları ile görsel uyarılmış potansiyelleri (VEP) kaydedildi. Hastaların ayrıntılı nörolojik ve oftalmolojik muayenesi yapıldı ve Hepatit C enfeksiyonuna ilişkin hastalık süresi ve interferon kullanımı bilgileri kaydedildi. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Hepatit C enfeksiyonu olan hastaların 16’sı kadın ve 14’ü erkekti. Ortalama yaş 57,5, ortalama hastalık süresi ise 6,43 yıldı. Hastaların P100 latansları normal sınırlarda iken, amplitüdleri normal kontrollere kıyasla anlamlı derecede düşüktü. On beş  hastanın sinir iletim çalışmalarında anormallik saptandı. İki hastada sensoriyel nöropati, 4 hastada sensorimotor polinöropati, 7 hastada karpal tünel sendromu, 2 hastada ise karpal tünel sendromu ve sensorimotor polinöropati birlikteliği vardı. Kontrol grubunda periferik sinir iletim çalışmaları ile VEP latans ve amplitüd değerleri normal sınırlardaydı.

 

Sonuç: Hepatit C virüsü periferik nöropatiden kognitif yıkıma kadar farklı yelpazede nörolojik hastalıklara sebep olabilir. Mononöritis multipleks, duyusal aksonal periferik nöropatiler, multipl motor mononöropatiler görülebilir. C hepatitinin vaskülitik tutuluş ile periferik sinirleri etkilediği, interferon tedavisinin de optik nöropatiye neden olabildiği bilinmektedir. Patogenezde otoantikorlar, sitokinler, kemokinler ve kriyoglobulinler suçlanmaktadır. Biz de hepatit C enfeksiyonu olan hasta grubumuzda periferik sinir etkilenmesi ve optik nöropati varlığını araştırdık. Sonuç olarak hasta grubumuzun yarısında çeşitli tipte periferik nöropatiler ve aksonal tipte optik trakt etkilenmesi izledik.  

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017