E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Diyabetik Nöropati Oluşturulmuş Sıçanlarda Mirtazapinin Antinosiseptif Etkisi
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
2 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, İlaç Eczacılık Şube Müdürlüğü, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 12-16
DOI: 10.5152/npa.2015.8791
404 kez okundu, 316 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Nosisepsiyon, diyabetik nöropati, mirtazapin
Özet

Amaç: Diyabet oluşturulmuş sıçanlarda gelişen nöropatik ağrıda, mirtazapinin antinosiseptif etkisinin ve bu etkinin mekanizmasının araştırılmasıdır.

 

Yöntem: Deneyler Sprague Dawley türü sıçanlarda hot-plate testi kullanılarak yapıldı. Kontrol ölçümleri elde edilen sıçanlara intraperitoneal yolla streptozotosin (STZ) uygulandı. Uygulamadan 3 gün sonra kuyruk veninden  alınan kanda glukoz düzeyi 240 mg/dL ve üzerinde tespit edilen sıçanlar diyabetik kabul edildi. Üç hafta sonra ikinci hot-plate testi uygulandı. Bu test ölçümlerinde kontrol ölçümlere göre %20 ve üstünde azalma görülen sıçanlarda nöropati geliştiği varsayıldı. Nöropati gelişen sıçanlara ilaç veya ilaç kombinasyonları (mirtazapin (5, 10 ve 15 mg/kg), nalokson (opioiderjik antagonist), metergolin (serotonerjik antagonist) ve BRL44408 (adrenerjik antagonist) uygulanarak 3. hot-plate testi yapıldı.

 

Bulgular: Mirtazapin 10 mg/kg ve 15 mg/kg dozlarında anlamlı olarak antinosiseptif etkiye yol açtı. Nalokson, metergolin ve BRL44408 tek başlarına uygulandıklarında anlamlı bir antinosiseptif etki oluşmadı. Diğer yandan bu ilaçların mirtazapin (15 mg/kg) ile kombinasyonu onun antinosiseptif etkisini anlamlı olarak azalttı.

 

Sonuç: Diyabetik nöropatide, mirtazapinin belirgin bir antinosiseptif etkinlik gösterdiği ve bu etkide opioiderjik, serotonerjik ve adrenerjik sistemin rol aldığı söylenebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017