E-ISSN 1309-4866
Derleme
Magnetik Rezonans Görüntüleme Multipl Skleroz Tanı ve Tedavisinde Temel Bir Kilometre Taşıdır
1 Department of Neurology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 16-24
DOI: 10.5152/npa.2015.12576
325 kez okundu, 66 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, magnetik rezonans görüntüleme, tanı kriterleri
Özet

Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin inflamatuar demiyelizan bir hastalığıdır. Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG), MS hastalarının tanı ve tedavisinde eşsiz bir role sahiptir. Son yıllarda yapılan MRG bazlı çalışmalar hastalığın daha erken ve kesin tanısında MRG’nin gücünü gösterirken, MS’in tanı kriterlerinde önemli değişiklikler olmuştur. Randomize, kontrollü çalışmalarda deneysel tedavilerin etkinliğini değerlendirmede MRG, temel destekleyici sonuç ölçüsü olmuştur. MRG, klinik izole sendromlu hastalarda da prognostik araç olarak kullanılabilir. Proton yoğunluğu, T1/T2-ağırlıklı imajlar ve FLAIR sekansı dahil geleneksel MR teknikleri MS klinik çalışmalarında tanı ve tedavi sonuç ölçümleri için standart protokol olarak kabul edilmektedir. Radyolojik özellikler RIS ve multipl skleroz arasında benzerlik gösterebilir. RIS’lı hastaların yaklaşık üçte ikisi radyolojik progresyon gösterirken, üçte birinde beş yıllık takip süresinde nörolojik semptomlar gelişir. Ancak oluşturulan RIS kriterlerinin global uygulamasındaki mevcut sorun, medikal olarak “tanımlanmamış parlak objeler” olarak adlandırılan veya yaygın olarak migren hastalarında tanımlanan MS’te alana göre dağılımı karşılayan spesifik olmayan T2-hiperintensitelere kıyasla  MS için son derece karakteristik olan anomalilerin kazara tanımlanmasıyla kesin bir sınıflandırma yapılmasıdır. RIS sınıflandırmasını iyileştirmek için sistematik veriler ve risk algoritmalarının oluşturulması son derece önemlidir. Böylelikle bilimsel olarak desteklenen tedavi temeli sağlanır ve en önemlisi hatalı sınıflandırma nedeniyle gereksiz medikal testlere, MS tedavilerine ve psikolojik hasara maruz kalan hasta sayısı en aza indirilmiş olur. Bunlara ek olarak, beyin atrofisi MR volumetrik ölçümlerleriyle kuantitatif olarak değerlendirilebilen yaygın bir bulgudur. MRG ve skorlama sistemlerindeki klinik markörleri birleştiren entegre stratejiler MS hastalarının tedavisinde potansiyel olarak kullanışlı bir yaklaşım sağlamıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017