E-ISSN 1309-4866
Derleme
Klinik İzole Sendrom; Klinik Özellikleri, Ayırıcı Tanısı, Tanı ve Tedavisi
1 Department of Neurology, Division of Internal Medicine, Kocaeli University Research and Practice Hospital, Kocaeli, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 1-11
DOI: 10.5152/npa.2015.12608
328 kez okundu, 413 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Klinik izole sendrom, multipl skleroz, diagnostik kriter
Özet

Klinik izole sendrom (KİS), potansiyel multipl sklerozun klinik olarak ilk başlangıcını ifade eden bir terimdir. KİS, genellikle genç erişkinlerde görülür ve 2-3 hafta içinde hızlıca doruk seviyeye ulaşan akut veya sub-akut başlangıç gösterir.  Multipl skleroz (MS) gelişen genç erişkinlerin %85’inde hastalık optik sinirlerin, beyin sapının veya spinal kordun akut klinik izole sendromu ile başlar. MRG’de klinik olarak sessiz beyin lezyonları görüldüğünde MS gelişme olasılığı yüksektir. KİS tanısına yönelik tek bir klinik özellik veya diagnostik test yeterli olmadığından, diagnostik kriter hem klinik hem de paraklinik çalışmaların kombinasyonunu içerir. McDonald ve arkadaşlarının Uluslararası Panelde hazırladıkları diagnostik kriterler zaman ve alan içinde dağılıma ilişkin MRG kanıtlarını bir araya getirdi. Böylelikle Klinik İzole Sendomu olan hastalarda kesin MS tanısı konabilmektedir. KİS, MS’in genellikle en erken klinik tablosuyken, KİS’li hastalarda yapılan araştırmalar hastalığın gidişatını etkileyebilecek erken dönem patolojik değişiklikler ve patogenetik mekanizmalarla ilgili yeni bir bakış açısı getirebilir. Tanıya yönelik iyileşmelerle ve hastalık modifiye edici MS tedavilerinin gelişiyle KİS’li hastalara karşı ilgi ve bu hastalarda yapılan araştırmalar artmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017