E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği Türkçe Formunun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik ve Güvenilirliği
1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir, Türkiye  
3 Bursa Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bursa, Türkiye  
4 Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Manisa, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 371-375
DOI: 10.5152/npa.2015.8820
371 kez okundu, 513 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ölüm anksiyetesi, psikometrik ölçek, geçerlilik, güvenilirlik
Özet

Amaç: Ölüm anksiyetesi evrensel kabul edilmekle birlikte, farklı kültüre ve dini inanışlara sahip topluluklarda farklı özellikler gösterebilir. Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği, ölüm ve ölümden sonrası ile ilişkili kavramların Müslüman topluluklara özgü nitelikleri olduğu düşüncesinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Abdel-Khalek’in Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’ni Türkçe’ye çevirip uyarlamak, ölçeğin psikometrik özelliklerini literatürde yaygın kullanılan Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği ile karşılaştırmalı olarak incelemektir.

 

Yöntem: Tıp fakültesinde toplam 220 öğrenci çalışmaya alınmıştır. Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği, Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği ve Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği Türkçe formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.

 

Bulgular: Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri 0,86, Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeğinin Cronbach alfa değeri 0,66 olarak bulunmuştur. Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi ölçeği için varimaks rotasyonu ile Temel Bileşenler analizi ölçümlerinde varyansın %65,6’sını oluşturan 5 faktör belirlenmiştir. Templer ve Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeklerinin birlikte korelasyonunda r=0,68, p<0,001 olarak bulunmuştur.

 

Sonuç: Elde edilen bulgular Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi ölçeği Türkçe formu Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’ne göre daha iyi psikometrik özelliklere sahiptir. Bu ölümün algılanmasında kültüre ve dine özgü maddelerin bulunmasından kaynaklanabileceği gibi, Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nde kullanılan dilin daha anlaşılır olmasından da kaynaklanabilir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017