E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tanı Gruplarında Yürütücü İşlevler
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Psychology, Orta Doğu Technical University Faculty of Arts and Sciences, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 386-392
DOI: 10.5152/npa.2015.8712
366 kez okundu, 233 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: DEHB, tanı grupları, komorbidite, nöropsikoloji, yürtücü işlevler
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) üç alt tanı grubunda (DEHB-Dikkatsiz Tip, DEHB-Bileşik Tip, DEHB- Komorbid Tip) ve normal kontrol grubunda  yer alan çocukların inhibisyon, planlama, çalışma belleği, ortama uygun tepki geliştirebilme ile ölçülen yönetici/yürütücü işlev performanslarının değerlendirilmesidir.

 

Yöntem: Çalışmaya 147 çocuk katılmıştır. Toplam 111 çocuk DEHB tanı gruplarında yer almıştır. Gruplarda yer alan çocukların WISC-R Total Zeka Puanı, cinsiyet ve yaş dağılımı eşit olup, gruplara göre dağılımları, DEHB-Dikkatsiz Tip (n=37), DEHB-Bileşik Tip (n=37), DEHB-Komorbid Grup (DEHB-Bileşik Tip ve Karşı Çıkma Baş Kaldırma Bozukluğu veya Davranış Bozukluğu komorbiditesi; n=37), Kontrol Grubu (n=36) şeklindedir. Araştırmada kullanılan testler; Wechsler Çocuklar için Zeka Testi- Yenilenmiş (revize edilmiş), Conner’s Ebeveyn ve Öğretmen Değerlendirme Ölçeği, Londra Kulesi Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Stroop TBAG Formu, Sözel Akıcılık ve Kategori Akıcılığı Testleridir. Bağımsız değişkenler, tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: DEHB-Dikkatsiz Tip tanı grubunda yer alan çocukların sözel çalışma belleği ve sözel kategori değiştirme performası DEHB-Bileşik Tip tanı grubunda yer alan çocuklardan anlamlı olarak daha iyidir. DEHB-Dikkatsiz Tip ve DEHB-Bileşik Tip tanı gruplarında yer alan çocukların alışılmış tepkiyi bastırma (disinhibisyon), kategori degiştirme, sözel akıcılık, kognitif esneklik ve planlama performansları açısından gruplar arası fark bulunmamıştır. DEHB-Komorbid grup yürütücü işlev performansı, DEHB-Birleşik Tip tanı grubuna göre daha bozuk olmasına rağmen, aradaki fark istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. Kontrol grubu ve DEHB-Dikkatsiz Tip tanı grubunda yer alan çocukların yürütücü işlev performansları açısından fark bulunmamakla birlikte, Kontrol grubunda yer alan çocukların yürütücü işlevlerinin DEHB-Bileşik Tip ve DEHB-Komorbid tanı grubunda yer alan çocuklardan daha iyi olduğu bulgulanmıştır.

 

Sonuç: Araştırma bulguları, DEHB-Birleşik Tip ve DEHB-Komorbid tanı gruplarında yer alan çocukların yürütücü işlev fonksiyonlarının DEHB-Dikkatsiz Tip ve Kontrol grubunda yer alan çocuklardan daha bozuk olduğu yönündedir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017