E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismarın Psikiyatrik Sonuçları
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey  
2 Clinic of Child and Adolescent Psychiatry, Balıkesir Atatürk State Hospital, Balıkesir, Turkey  
3 Department of Forensic Medicine, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 393-399
DOI: 10.5152/npa.2015.7472
412 kez okundu, 256 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Çocuk cinsel istismarı, çocuk ve ergen, psikiyatrik sonuçlar, travma
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, adli birimlerden hastanemiz çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine sevk edilen cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerde istismarın psikiyatrik sonuçlarını ve bunlara etki eden faktörleri araştırmaktır.

 

Yöntem: İki yıllık bir sürede adli birimlerce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’ne yönlendirilen cinsel istismara maruz kalmış 1-18 yaş arası (ortalama 13,56±3,38) tüm olgular [n=590, erkek: 83 (%14,1); kız: 507 (%85,9)] çalışmaya dahil edildi.Tüm olgular adli tıp ve çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanları tarafından değerlendirildi. Olgulara, Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Yeniden Gözden Geçirilmiş Formu (WÇZÖ-R) ve Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe (K-SADS-PL-T) uygulandı.

 

Bulgular: Olguların %75,2’sinde istismar ile ilişkili psikiyatrik bozukluk (%45,9 olguda major depresif bozukluk ve %31,7 olguda travma sonrası stres bozukluğu) tespit edildi. Olguların %80,3’ü failleri tanıyordu [ensest, n=91 (%15,1)] ve  %48,8’inde cinsel ilişki gerçekleşmişti. Herhangi bir psikiyatrik bozuklukla cinsiyet ve yaş grupları arasında belirgin bir ilişki saptanmazken istismarın şiddeti (örneğin tamamlanmış cinsel ilişki) (p=0,006), ek fiziksel saldırı (p<0,001) ve ensest (p<0,001) ile belirgin bir korelasyon saptandı. Cinsel saldırı ile ilişkili psikiyatrik bozukluk gelişmesine etki eden faktörlerin belirleyicilik değerini  araştırmak için yaş, cinsiyet, istismar şiddeti, ensest, diğer mağdurların olması, ek fiziksel saldırı ve ilk istismar ile ilk psikiyatrik değerlendirme arasındaki süre lojistik regresyon modeli ile araştırıldı. Bu değişkenlerin kombinasyonunun (ensest varlığı, ek fiziksel saldırı ve ilk istismar ve ilk psikiyatrik değerlendirme arasındaki süre) herhangi bir psikiyatrik bozukluk ortaya çıkmasının anlamlı bir şekilde önceden haber vericisi olduğu bulunmuştur (χ2=55,42, df=7, n=522, p<0,001).

 

Sonuç: Bulgularımız, ensest mevcudiyetinde, ek fiziksel saldırı olmasında ve ilk istismar ile ilk psikiyatrik değerlendirme arasındaki sürenin uzun olmasında cinsel istismar ile ilgili psikiyatrik bozukluk gelişme olasılığının daha yüksek oranda olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017