E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epilepsi Hastalarında Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımının Araştırılması
1 Department of Neurology, İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Psychology, Koza Psychological Counseling Center, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 354-358
DOI: 10.5152/npa.2015.8772
379 kez okundu, 171 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, sigara, alkol, uyuşturucu madde, bağımlılık
Özet

Amaç: Bağımlılık, kişinin aleyhine sonuçlara yol açmasına rağmen bağımlılık yapıcı maddenin sürekli kullanımı yada belirli bir davranışın tekrarlanması şeklinde tanımlanabilir. Epilepsi hastalarında psikiyatrik hastalıkların görülme riski artmıştır. Fakat bildiğimiz kadarıyla literatürde epilepsi hastalarında bağımlılık konusunu ele alan veriler yer almamaktadır. Epilepsi hastalarında psikopatolojilere sıkça rastlanılması nedeniyle bu çalışmada epilepsi hastaları ve kontrol grubunda bazı bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını araştıran bir anket uygulandı.

 

Yöntem: Çalışmamıza 18-65 yaşları arasında kliniğimiz epilepsi polikliniğinde takipli 106 epilepsi hastası dahil edildi. Kontrol grubu 96 kişiden oluşmaktaydı. Katılımcılara sigara, alkol, uyuşturu madde kullanımını sorgulayan 20 soruluk bir anket uygulandı.

 

Bulgular: Epilepsi hastalarının %53’ü (n= 57), kontrol grubunun %52’si (n=50) erkeklerden oluşmaktaydı (p=0,062). Ortalama yaş düzeyi epilepsi hastalarında 32,66±12,23, kontrol grubunda 35,70±10,59 olarak hesaplandı (p=0,810). Epilepsi hastalarında ortalama hastalık süresi 14,33±11,26 yıl (1-46) bulundu. Epilepsi hastalarının çoğunluğu (%84) fokal epilepsi nedeniyle takip edilmekteydi. Epilepsi hastalarında alkol kullanımının belirgin bir şekilde daha az olduğu izlendi (p=0,0001). Her iki grup arasında sigara kullanımı (p=0,530) ya da uyuşturucu madde kullanımı (p=0,262) açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Yeni başlangıçlı epilepsi hastalarında (5 yıldan az) sigara kullanımı daha uzun süreli epilepsi hastalarına göre daha düşük oranda gözlendi (p=0,031).

 

Sonuç: Son zamanda yapılan çalışmalar epilepsi ve bağımlılık patofizyolojisinde bazı ortak nörokimyasal faktörleri ve ağları işaret etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada epilepsi hastalarında bazı bağımlılık gruplarının değerlendirilmesini amaçladık. Bu çalışmada her ne kadar sağlıklı kontroller ile epilepsi hastaları arasında alkol kullanımı ve 5 yıldan kısa süreli epilepsi hastalarında daha düşük sigara kullanımı dışında anlamlı farklılıklar saptanamasa da, ileride daha geniş katılımcıların ve homojen epilepsi gruplarının dahil edildiği, nöropsikolojik değerlendirmelerin de yer alacağı çalışmalarda epilepsi ve bağımlılık arasındaki olası ilişkilerin ortaya konabileceğini düşünmekteyiz.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017