E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Remisyon Dönemindeki Bipolar Hastalarda İçsel Durumlara Yönelik Aşırı Değerlendirmeler ve Remisyon Süresi
1 Department of Psychology, Okan University, İstanbul, Turkey  
2 Department of Psychology, Yeni Yüzyıl University, İstanbul, Turkey  
3 Pinna Psychology Psychological Services Center, İstanbul, Turkey  
4 Department of Psychology, Yaşar University, İzmir, Turkey  
5 Department of Psychology, Manchester University, Manchester, UK  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 406-411
DOI: 10.5152/npa.2015.7611
454 kez okundu, 127 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bipolar, remisyon, hipomanik tutumlar, işlevsel olmayan bilişler
Özet

Amaç: İşlevsel olmayan tutumlar bipolar bozukluğun (BB) gelişimi ve idamesinde yatkınlık faktörleri olarak görülmektedir. Bu tutumların belirlenmesi BB ile ilgili bilişsel teoriler ve psikososyal müdahaleler açısından önemlidir. Bu araştırma ile depresif ve hipomanik tutumlar ve bunların bipolar bozukluk tanısının yordanmasındaki rolleri incelenerek, ayrıca işlevsel olmayan bilişler ile klinik özellikler (deneyimlenen epizodların türleri, hastalığın süresi ve remisyon süresi) arasındaki ilişki ele alınarak bu alandaki literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.

                          

Yöntem: Remisyon döneminde olan 118 BB tanılı hasta ile 103 sağlıklı kontrol katılımcısına Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (DBÖ), Kısa Hipomanik Tutumlar ve Pozitif Yordamalar Ölçeği (Kısa-HİTPOY) ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) uygulanmıştır.

 

Bulgular: Bipolar gruptaki depresif ve hipomanik tutumlar kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede fazladır. Remisyon süresi bipolar grupta işlevsel olmayan bilişlerle ilişkili olan tek klinik özelliktir: Remisyon süresi uzadıkça, işlevsel olmayan hipomanik tutumlar azalmaktadır. DBÖ’ye göre pozitif olmak (yani bipolar bozukluk riski taşımak) ve işlevsel olmayan tutumlar %71,8 başarı oranıyla tanı grubunu (bipolar grup x kontrol grubu) anlamlı ölçüde yordayabilmiştir. Kontrol grubunda ise hipomanik tutumların düzeyi duygudurum bozukluğu semptomatolojisinin tek yordayıcısıdır. 

 

Sonuç: Bulgular işlevsel olmayan bilişlerin klinik gruplarda nüks riskinin ve diğer örneklemlerde  bipolar bozukluğa yatkınlığın olası göstergelerinden olabileceğini işaret etmektedir. 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017