E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Erkek Alkol Bağımlılığında Depresyonun Tedavi Motivasyonuna Etkisi
1 Clinic of Psychiatry, Kozan State Hospital, Adana, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Celal Bayar University Hospital, Manisa, Turkey  
3 Clinic of Psychiatry Manisa Psychiatric Hospital, Manisa, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 412-416
DOI: 10.5152/npa.2015.9859
353 kez okundu, 223 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alkolizm, bağımlılık, motivasyon, depresyon
Özet

Amaç: Alkol bağımlılarında tedavi için motivasyon, genellikle tedavi arayışı ve tedavi başarısının güçlü belirleyicisi olarak değerlendirilir. Alkol bağımlılığındaki motivasyonu etkileyen durumların ne olduğu kesin olarak saptanamamıştır. Bu çalışmada, erkek alkol bağımlılarında depresyonun tedavi motivasyonuna etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Araştırmaya Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran ve alınma ölçütlerini karşılayan 34 erkek alkol bağımlılığı hastası alınmıştır. Bu hastalara Sosyodemografik ve Klinik Bilgi Formu, DSM-IV SCID-I Klinik Versiyon, Tedavi Motivasyon Anketi (TMA) ve Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) uygulanmıştır.

 

Bulgular: TMA toplam puanı ile HAM-D ölçeği toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p=0,039).

 

Sonuç: Erkek alkol bağımlılığında tedavi motivasyonu ile depresyon ilişkisini incelediğimiz bu araştırmanın literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Alkol bağımlılığında tedavi motivasyonunu etkileyebilecek diğer etmenlerin de araştırılacağı daha geniş örneklemli araştırmalara gereksinim vardır.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017