E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depresyonu Olan Kadınlarda Aile İçi Şiddetin Yaygınlığı ve İlişkili Etkenler
1 Bucak Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Burdur, Türkiye  
2 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir, Türkiye  
3 Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Manisa, Türkiye  
4 Çanakkale Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Çanakkale, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 324-330
DOI: 10.5152/npa.2015.7535
390 kez okundu, 312 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, depresyon, bağlanma biçimi, çocukluk örselenmeleri
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, depresyonu olan kadınlarda aile içi fiziksel şiddetin yaygınlığını; bağlanma biçimi, çocukluk örselenmeleri  ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisini araştırmaktır.

 

Yöntem: Çalışma depresyon tanısı konmuş olan 100 kadın ve 30 sağlıklı kadınla yürütüldü. Hasta ve kontrol grubunu değerlendirmek için SCID-I, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ), Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HADÖ), Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği (EBBÖ), Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÇÖYÖ) kullanıldı.

 

Bulgular: Depresyonu olan kadınların %64’ünün aile içi fiziksel şiddete maruz kaldığı belirlendi. Fiziksel şiddete maruz kalan depresif kadınlarda depresyon ve anksiyete belirtilerinin şiddeti, özkıyım düşüncesi ve özkıyım girişimleri, çifte depresyon tanısı daha fazla; EBBÖ kaçıngan ve kararsız bağlanma puanları; ÇÇÖYÖ toplam ve fiziksel örselenme puanları daha yüksek idi. Kadın ve eşinin çocukluk dönemlerinde kendi ailelerinde fiziksel şiddete maruz kalmış olmalarının depresyonu olan kadınlarda aile içi fiziksel şiddeti öngördüğü belirlendi.

 

Sonuç: Aile içi fiziksel şiddetin araştırılması depresyonun tedavisine katkıda bulunmasının yanı sıra etkisini kuşaklar boyu sürdüren aile içi şiddetin tanınması ve önlenmesi açısından da önemlidir.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017