E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Demiyelinizan Hastalık ve İnflamatuvar Barsak Hastalığı Birlikteliği: Olgu Serisi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Neurology, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 315-318
DOI: 10.5152/npa.2015.8725
367 kez okundu, 327 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar barsak hastalıkları, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, epilepsia parsiyalis kontinua, multipl skleroz
Özet

Ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH) gibi inflamatuvar barsak hastalıklarında (İBH) nörolojik tutulum sıklığı %3’tür. Bu hastalarda en sık görülen nörolojik tablolar sırasıyla nöromüsküler, serebrovasküler ve demiyelinizan hastalıklardır. Nörolojik olarak asemptomatik olan olgularda bile nadir olmayarak fokal serebral ak madde lezyonları görülebilmektedir. Otoimmün hastalıkların bazı ailelerde kümelenmesi, ortak genler, ortak çevresel etkilere maruz kalma ya da her ikisinin kombinasyonu ile açıklanabilir. Bu yazıda CH tanısı ile izlenen ve nöbet geçirdiği için tetkik edilen; fokal serebral ak madde lezyonları saptanan, 1 sene sonra epilepsia parsiyalis kontinua (EPK) tablosuna giren bir hasta, multipl skleroz (MS) ve ülseratif kolitin kümelendiği bir aile ve hem MS hem de CH tanılı iki hasta, literatürdeki bilgiler eşliğinde tartışılarak bildirilecektir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017