E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Çoklu Travmanın Etkilerine Alternatif Bir Yaklaşım: Karmaşık Travma Sonrası Stres Bozukluğu
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Clinic of Neurology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 312-314
DOI: 10.5152/npa.2015.7573
367 kez okundu, 837 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ruhsal travma, çocukluk çağı travması, karmaşık travma sonrası stres bozukluğu
Özet

Özellikle çocukluk döneminden itibaren başlayan uzun süreli ve tekrarlayan çok sayıda travmatik olaya maruz kalanlarda ortaya çıkan belirtilerin, travma sonrası stres bozukluğunda görülen tek ya da belirli travmatik olay sonrasında gelişen belirtilerden çok daha karmaşık olduğu gösterilmiştir. Travma ile psikopatoloji arasındaki bağlantının anlaşılamaması, karmaşık belirtilere sahip bu hastalara çok sayıda ve var olan klinik belirtileri tam olarak kapsamayan farklı tanılar konulmasına sebep olmaktadır. Bu hastaların ele alınışındaki eksik kavrayış kaçınılmaz olarak yetersiz tedavilerin uygulanmasıyla sonuçlanmaktadır. Çoklu travma mağduru hastalarda gelişen psikopatolojiyi tanımlamak için karmaşık travma sonrası stres bozukluğu tanısı önerilmiştir. Bu yazıda bir olgu sunumu eşliğinde karmaşık travma sonrası stres bozukluğu tanısının ülkemiz ruh sağlığı çalışanları arasında düşük olan farkındalık düzeyinin arttırılması ve kavramın tartışılması hedeflenmiştir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017