E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Madde Kullanım Bozukluğu Olan ve Olmayan Erkek Şizofreni Hastalarında Premorbid Kişilik Bozuklukları: Kişilik Bozukluğu Eştanıya Aracılık Ediyor mu?
1 Clinic of Psychiatry, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 303-308
DOI: 10.5152/npa.2015.7679
452 kez okundu, 117 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kişilik bozukluğu, komorbidite, madde kötüye kullanımı, şizofreni
Özet

Amaç: Şizofreni hastalarında madde kötüye kullanımı önemli bir klinik sorun olmasına rağmen, bu hastaların neden alkol ve madde kullandıklarını açıklayan az sayıda kanıt bulunmaktadır. Bu çalışmada, premorbid kişilik bozukluklarının  madde kötüye kullanımı üzerine etkisi olup olmadığının araştırılması planlanmıştır.

 

Yöntem: Bu çalışmaya Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran,  madde kullanım bozukluğu komorbiditesi olan 40 erkek şizofreni hastası ve komorbiditesi olmayan 40 erkek şizofreni hastası dahil edilmiştir. Premorbid kişilik bozukluğu araştırırken, her hasta ve hasta yakınıyla yapılandırılmış klinik görüşme formu kullanılarak görüşme yapılmıştır.

 

Bulgular: Komorbidite grubunda 32 hasta (%80) ve komorbiditesiz grupta 28 hasta (%70) olmak üzere; çalışmaya katılan şizofreni hastalarının büyük bölümünde en az bir premorbid kişilik bozukluğu saptanmıştır. Antisosyal (%35’e  karşı %0; p<0,001) ve borderline (%37,5’e karşı %5; p=0,001) kişilik bozuklukları komorbidite grubunda daha sık saptanmıştır. Kaçıngan (%10’a karşı %35; p=0,014) ve obsesif kompulsif (%0’a karşı %15; p=0,026) kişilik bozuklukları ise komorbiditesiz grupta daha sık saptanmıştır. Komorbidite grubundaki hastaların premorbid kişilik bozukluğu tiplerine göre karşılaştırmasında, premorbid antisosyal kişilik bozukluğu olan şizofreni hastalarında işsizlik ve hastane yatışı daha fazla, şizofreni başlangıç yaşı daha küçük bulunmuştur (p=0,034, p=0,038, p=0,035). Bununla birlikte premorbid borderline kişilik bozukluğu olan şizofreni hastalarında madde kullanmaya başlama yaşı daha küçük bulunmuştur (19±5; p=0,028).

 

Sonuç: Bu çalışma, madde kullanım bozukluğu olan şizofreni hastalarının bir çok bakımdan farklı özelliklere sahip olduğunu ve bu farklılıkların bir kısmının da premorbid kişilik bozukluklarıyla ilşkili olabileceğini göstermektedir.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017