E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (QOLIE-31) Geçerlik ve Güvenirliği
1 Department of Medical Nursing, Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences, Sivas, Turkey  
2 Department of Medical Nursing, Bahçeşehir University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey; İstanbul Bilim University Florence Nightingale Hospital, High School of Nursing, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 289-295
DOI: 10.5152/npa.2015.8727
475 kez okundu, 428 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, psikometrik özellikler, yaşam kalitesi, epilepsi yaşam kalitesi ölçeği-31 Türkçe versiyonu
Özet

Amaç: Türkiye’deki epileptik hastalarda Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (QoLIE-31) geçerlik ve güvenirliğini yapmaktır.

 

Yöntem: Çalışma metodolojik olarak gerçekleştirildi. Ölçeğin Türkçeye adaptasyonunu sağlamak için İngilizceden-Türkçeye, Türkçeden-İngilizceye çevirisi yapılarak standart bir form oluşturuldu.  Dil geçerliliği  sağlanan QOLIE-31’in kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak yapıldı. Test-tekrar test güvenirliği, madde toplam puan korelasyonu ve iç tutarlık analizi ile ölçeğin güvenirliği test edildi.  Yapı geçerliği için QOLIE-31,   önceden geçerliği saptanmış Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Yüz kırk sekiz  epileptik hasta (62 kadın, 86 erkek) üzerinde yapılan çalışmada yaş ortalaması 32,5 (SS: 10,71) yıl olarak bulundu. Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0,85, Cronbach alfa katsayısı 0,91, madde toplam puan korelasyonları 0,46 ile 0,74 (p=0,001) arasındaydı. Test-tekrar test korelasyonu oldukça yüksekti. QOLIE-31 ve NSP puanları arasında yakın bir korelasyon bulundu. QOLIE-31 toplam ölçek puanının 56,4 (SS: 17,3) olduğu, alt ölçekler arasında en düşük ortalama nöbete ilişkin kaygılar alt boyutunda (48.9, SS: 29,82) iken, en yüksek ortalamanın sosyal fonksiyon boyutunda (60,1, SS, 20,12) olduğu belirlendi. QOLIE-31 ve NSP alt boyutları arasında yakın ilişki elde edildi. Özellikle QOLIE-31 Emosyonel İyilik ve NSP Emosyonel tepki, sosyal izolasyon ve  Ağrı arasında güçlü bir ilişki vardı. Ayrıca, Sosyal Fonksiyon ile NSP Sosyal izolasyon ve Fiziksel Yetenekler arasında ilişki bulundu. Nöbete İlişkin Kaygılar ile NSP Sosyal İzolasyon, Emosyonel Tepkiler ve Bilişsel Fonksiyon ve NSP Enerji, Emosyonel Tepkiler, Ağrı arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu görüldü.

 

Sonuç: Türkçeye uyarlanan Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (QoLIE-31) epilepsili hastaların yaşam kalitelerini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017