E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Olan Savaş Gazilerinde İntihar Riski: İntihar Riskinin Artmasında Psikososyal Faktörlerin Etkisi
1 Department of Psychiatry, Regional Hospital, Gjilan, Kosovo  
2 Department of Public Health, National Institute for Public Health, Gjilan, Kosovo  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 263-266
DOI: 10.5152/npa.2015.7592
449 kez okundu, 161 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İntihar, savaş, TSSB, psikososyal faktörler
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı savaş gazileri arasında intihar riskinde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)’nun ve diğer komorbid bozuklukların etkilerini değerlendirmek ve ayrıca intihar riskinin artmasında psikososyal faktörlerin etkisini değerlendirmekti.

 

Yöntem: Veriler 215 Kosova savaş gazisinden oluşan rastgele ve temsilci örneklemden toplandı. Kişiler, yaşam boyu ve güncel Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, dördüncü revize versiyonu (DSM-IV TR) psikiyatrik bozuklukların varlığı açısından takip eden anketlerle değerlendirildi: Harvard Travma Anketi (HTA), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck İntihar Düşüncesi Ölçeği (BİDÖ).

 

Bulgular: İntihar düşüncesinin varlığı 215 kişinin 44’ünde (%20,5) gösterildi. Yüksek intihar riski, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tanısı konulan gazilerin %31,8’inde ve Major Depresif Bozukluk komorbiditesi olanlarda vardı, aynı zamanda işsiz gaziler grubunda, sosyal/ekonomik başarı ve yaşam koşulları açısından tatmin olmayan gazilerde de yüksek intihar riski vardı.

 

Sonuç: Çalışmamız, sosyal/ekonomik faktörlerin; majör depresyon, TSSB ve diğer komorbid hastalık semptomlarının kötüleşmesine savaş gazileri arasındaki intihar düşüncesinin ve intihar davranışının artışındaki doğrudan etkisi ile katkıda bulunduğunu gösterdi.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017