E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depremden Sağ Kalanlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Disosiyasyon ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Arasındaki İlişkiler
1 Department of Psychiatry, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey  
2 Department of Psychology, Yüzüncü Yıl University Faculty of Arts, Van, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 252-257
DOI: 10.5152/npa.2015.7616
416 kez okundu, 303 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: TSSB, DEHB, disosiyasyon, depresyon, doğal felaket
Özet

Amaç: Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) arasındaki ilişkilere yönelik artan bir ilgi vardır. Pek az çalışma yapılmış olmasına karşın DEHB’nin TSSB ortaya çıkmasında bir risk faktörü olabileceğine ilişkin hipotezi destekleyen zayıf kanıtlar elde edilmiştir. Bunun yanı sıra TSSB ve DEHB arasındaki ilişkileri ele alan çalışmaların yetersizliği dikkat çekmektedir. Bu çalışmada TSSB ve DEHB arasındaki ilişkilerin disosiyatif patolojinin aracı etkisiyle birlikte ele alınması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Araştırmaya çoğunluğu Van 2011 depremini yaşamış olan (%66) 317 lisans öğrencisi katılmıştır. Katılımcılara Travma Sonrası Tanı Ölçeği (TSTÖ), Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ), Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (EDEHBÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulanmıştır.

 

Bulgular: Araştırmada DEHB belirtileri ve disosiyasyonun TSSB’yle ilişkisi manidar bulunmuştur. DEHB, TSSB ve disosiyasyon arasındaki çok değişkenli ilişkiler dikkate alındığında, TSSB ve DEHB arasındaki önemli ilişkilerin gerçekte belirti gruplarının benzerliğinden kaynaklandığı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, TSSB ve DEHB arasındaki ilişkilerde disosiyasyon aracı rol oynamıştır.

 

Sonuç: DEHB komorbiditesinin travma sonrası stres cevabının gelişiminde baskın bir yatkınlık faktörü olmadığı, ancak TSSB geliştikten sonra belirtilerin kötüleşmesine neden olan bir etken olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017