E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Erken Ergenlikte Yıkıcı Davranım Bozuklukları Belirtileri ile Güvenli Olmayan İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey  
2 Department of Family Medicine, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey  
3 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 240-246
DOI: 10.5152/npa.2015.7346
348 kez okundu, 199 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İnternet kullanım alışkanlıkları, erken ergenlik, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri, davranım sorunları, güvenli olmayan internet kullanımı
Özet

Amaç: Çocuk ve ergenler internet kullanımının olumsuz etkileri açısından son derece yüksek risk altındadırlar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan hastalarda risk alma ve hatalı karar verme davranışları başlıca davranışsal özellik olarak tanımlanmaktadır. DEHB ve DEHB’nin özellikle karşıt olma karşı gelme bozukluğu/davranım bozukluğu ile ilişkisi, risk alma davranışları ile ilişkilidir. Bu çalışma, erken ergenlik döneminde yıkıcı davranım bozukluğu belirtileri ile internet kullanımının, özellikle de güvenli olmayan internet kullanımının ne ölçüde ilişkili olduğunun değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

 

Yöntem: Anket çalışmasına 1389 ortaokul öğrencisi davet edilmiştir. Çocukların hepsine bir davet mektubu verilmiş ve ebeveynlerine Conners Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği (CPRS) formları gönderilmiştir. Kabul eden katılımcılar demografik bilgiler ve internet kullanım alışkanlıklarını sorgulayan soruları içeren anket formlarını doldurmuştur.

 

Bulgular: Yanıtlar katılımcıların %27,4’ünün (n=249) bilmeden istenmeyen içerikle karşı karşıya kaldığını ve yaklaşık üçte birinin (n=280; %30,4) tanımadıkları kişilerle sanal ortamda sohbet ettiklerini göstermiştir. Ankete yanıt verenler arasında daha şiddetli DEHB belirtileri olanlar, hafif DEHB belirtileri olanlara göre internette temel olarak sohbet amacıyla gezinti yaptıklarını bildirmişlerdir. İnternette karşılaştıkları kişilerle dışarıda buluşma oranları, dikkat eksikliği puanı yüksek olanlarda olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Davranım bozukluğu olanlarda, aşırı internet kullanımı ve dışarıda görüşme oranlarının, davranım bozukluğu olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

 

Sonuç: Bu çalışma DEHB belirtileri ve davranım bozukluğu ile patolojik ve güvenli olmayan internet kullanımı arasında önemli bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. DEHB veya davranım bozukluğu olan hastaların bu risk akılda tutularak değerlendirilmesi hem koruyucu hem de müdahale edici stratejiler açısından önemlidir.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017