E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İlaç Aşırı Kullanımı Baş Ağrısı Olan Hastalarda Yaşam Olayları ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
1 Department of Psychiatry, Başkent University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey  
2 Department of Neurology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
3 Department of Psychiatry, Başkent University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
4 Department of Biostatistics, Başkent University Faculty of Medicine, Adana, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 233-239
DOI: 10.5152/npa.2015.8799
380 kez okundu, 124 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı, yaşam olayları, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Bu araştırmada ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı (İAKB) olan hastalarda stresli yaşam olaylarının çeşidi ve sayısı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi ve stresli yaşam olaylarının baş ağrısının kronikleşmesi ve ilaç aşırı kullanımı haline gelmesinde etkili olup olmadığını belirlemeyi hedefledik.

 

Yöntem: Çalışmaya Uluslararası Baş Ağrısı Derneği’nin (UABD) baş ağrısı kriterlerini karşılayan, yaşları 15-65 arasında olan 114 hasta dahil edildi. Hastalar UABD’nin yeniden düzenlenmiş 2004 kriterlerine göre üç gruba ayrıldı; İAKB(n=64), kronik migren (n=25), epizodik migren (n=25). Ayrıntılı klinik ve sosyo-demografik veriler kaydedildi.  Ayırıcı tanı için nörolojik ve fizik muayeneleri yapıldı. Hastalara DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I),  Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Kısa Form-36 (KF-36), yaşam olayları listesi uygulandı. Ölçek puanları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

 

Bulgular: İAKB ve Epizodik Migren grupları KF-36 ile karşılaştırıldığında, fiziksel rol güçlüğü (p=0,024), ağrı (p=0,0001), genel sağlık (p=0,043), sosyal fonksiyon (p=0,004) alt ölçek puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma vardı. İAKB olmayan KM hasta grubunda yaşam olay sayısı ile hastalığın kronik olma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p=0,027). Ayrıca ailesel stresli yaşam olayları ile yaşam kalitesinin ağrı alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p=0,038).

 

Sonuç: Bu çalışma, stresli yaşam olaylarının İAKB olan hasta grubunda yaşam kalitesini bozduğunu göstermektedir. Stresli yaşam olay sayısının, baş ağrısının kronik hale gelmesinde etkili olduğu bulunmuştur.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017