E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Olan Hastalarda Plazma Nitrit Düzeylerinin ve Oksidan-Antioksidan Durumlarının Araştırılması
1 Department of Neurology, Gaziantep Private Medikal Park Hospital, Gaziantep, Turkey  
2 Clinic of Neurology, Gaziantep Ersin Aslan State Hastanesi, Gaziantep, Turkey  
3 Department of Neurology, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey  
4 Department of Biochemistry, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey  
5 Department of Biochemistry, Başkent University Faculty of Medicine, Adana, Turkey  
6 Clinic of Neurology, Samandağ State Hospital, Hatay, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 221-225
DOI: 10.5152/npa.2015.7607
389 kez okundu, 143 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı uyku apnesi, nitrik oksit, antioksidanlar, oksidatif stres
Özet

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) en sık görülen uyku bozukluklarından biridir.  Endotel disfonksiyonu ile ilişkili olabilecek nitrik oksit’ in (NO) dolaylı bir göstergesi olan plazma nitrit değerleri, total oksidan durum (TOS), total antioksidan durum (TAS) ve oksidatif stres indeksi (OSİ)  hasta ve kontrol grubunda çalışılarak herhangi bir fark olup olmadığı ve OUAS’ın şiddeti ya da komorbid durumlarla ilişkisinin olup olmadığı araştırıldı.

 

Yöntem: Bu çalışma polisomnografi yapılarak OUAS tanısı doğrulanmış 39 hasta ve 40 sağlıklı kontrol olgusu ile yapıldı. Hasta grubu 10 kadın ve 29 erkekten; kontrol grubu ise 20 kadın ve 20 erkekten oluştu. OUAS’lı hastalar polisomnografi (PSG) bulgularına göre hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırıldı. Tüm olguların venöz kanlarından plazma TOS, TAS ve nitrit düzeyleri ölçüldü. OSİ değerleri TOS değerinin TAS değerine bölünmesiyle elde edildi. Değerler hasta grupları arasında ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: PSG ile 2 hastada hafif, 7 hastada orta ve 30 hastada ağır OUAS olduğu görüldü.  OUAS grubunda vücut kitle indeksi, kardiyovasküler hastalık ve başka bir komorbid durum için ilaç kullanımı istatistik olarak anlamlı daha yüksekti (sırasıyla; p=0,001, p=0,029, p=0,006). OUAS grubunda TOS ve OSI kontrol grubundan anlamlı farklılık gösterdi (sırasıyla; p=0,001, p=0,001); ancak plazma medyan nitrit seviyesi ve TAS açısından herhangi bir farklılık tespit edilmedi.

 

Sonuç: Bu sonuçlara göre OUAS’lı olgularda oksidan - antioksidan dengenin oksidan tarafa kaymış olduğu söylenebilir. Plazma nitrit seviyelerinin kontrollerle benzer olması endotel disfonksiyonu ve oksidan - antioksidan dengenin bozulmasında NO’ den farklı moleküllerin rol oynayabileceğini düşündürmüştür.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017