E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Gebelik Başlangıçlı Panik Bozukluk: İnsidans, Komorbidite ve İlişkili Faktörler
2 Department of Psychiatry, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya, Turkey  
3 Department of Obstetrics and Gynaecology, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 216-220
DOI: 10.5152/npa.2015.7565
368 kez okundu, 195 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Gebelik, panik, komorbidite, kişilik
Özet

Amaç: Çalışmamızda öncelikle gebelik başlangıçlı panik bozukluğun insidans oranının saptanması amaçlanmış olup, ilave olarak bağımsız sosyo-demografik ve klinik risk faktörlerinin panik bozuklukla ilişkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.

 

Yöntem: Örneklem araştırma merkezi olan 2 obstetri polikliniğine ard arda gelen 1475 gebeden oluşmuş olup, bu 1475 gebeden gebelik başlangıçlı panik bozukluk saptananlar (Grup 1, n=20, % 1,3) 1. grubu oluşturmuştur. Kontrol grubu ise gebelik başlangıçlı depresyon ya da herhangi bir anksiyete bozukluğu olmayan 250 gebeden (Grup 2) oluşturulmuştur. Eksen I ve II tanıları yapılandırılmış klinik görüşme ölçekleri (Structured Clinical Interview for DSM-IV SCID ve Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personality Disorders SCID II) kullanılarak saptanmıştır.

 

Bulgular: Panik bozukluk için insidans %1,3 (n=20) saptanmış olup, bu 20 kişiden 11’nin ilave anksiyete ya da duygudurum bozukluğuna sahip olduğu görülmektedir. Herhangi bir c kümesi kişilik bozukluğuna sahip olma oranı grup 1’de kontrollere göre anlamlı ölçüde yüksek saptanmıştır.

 

Sonuç: Gebelik başlangıçlı panik bozukluğa sahip gebelerin kontrollere göre anlamlı derecede yüksek eksen II kişilik bozukluklarına ve gebelik öncesi anksiyete ve duygudurum bozukluklarına sahip olduğu anlaşılmıştır.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017