E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Ketiapin ve Olanzapin Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Meige Sendromu ve Tardif Blefarospazm
1 İnegöl Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bursa, Türkiye  
2 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 207-209
DOI: 10.5152/npa.2015.7411
352 kez okundu, 316 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Atipik antipsikotikler, tardif diskinezi, tardif blefarospazm, Meige sendromu
Özet

Tardif sendromlar içinde yer alan Meige sendromu, blefarospazm ile birlikte  yüz, çene ya da boyunda oromandibular distoninin görüldüğü durumdur. Blefarospazm; antihistaminik, dopaminerjik, sempatomimetik ajanların kullanılması ya da dopamin antagonistlerinin uzun süre kullanımıyla  oluşabilmektedir. Atipik antipsikotikler dopamin D-2 reseptörlerine daha düşük afinite ile bağlanmaları ya da serotonin 5-HT2a reseptörlerine olan güçlü antagonistik etkileri nedeniyle daha az ekstrapiramidal yan etki oluşturur ve tipik antipsikotiklere oranla daha az tardif diskineziye  neden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle literatürde; tardif diskinezi gelişen psikotik hastaların tedavisinde  atipik antipsikotiklerin kullanımı önerilmektedir. Tardif diskinezinin ortaya çıkmasında en önemli risk etmenleri arasında kişinin daha önce ekstrapiramidal belirti göstermiş olması, diabetes mellitus, afektif bozukluklar, kadın cinsiyet, ileri yaş, uzun süreli ve yüksek dozda nöroleptik kullanımı yer almaktadır. Aşağıda; hastalık sürecinin farklı dönemlerinde tedaviye atipik antipsikotik eklenmesiyle, ketiapin kullanımına bağlı oromandibular distoni ve olanzapin kullanımına   bağlı Meige sendromu gelişen bir  duygudurum bozukluğu hastası sunulmuştur.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017