E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
İki Olgu Özelinde Uyku Terörü ve Tedavi Yaklaşımı
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
2 Department of Psychiatry, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 204-206
DOI: 10.5152/npa.2015.7243
369 kez okundu, 540 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parasomniler, uyku terörü, klonazepam, hızlı göz hareketlerinin olmadığı uyku
Özet

Parasomniler uykuya geçiş sırasında ya da uykunun devamında, istenilmeyen anormal davranışların, fiziksel aktivite ve otonomik uyarılma belirtilerinin ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Parasomniler içerisinde sınıflandırılan uyku terörü (UT), uykunun ilk saatlerinde, delta uykusu sırasında meydana gelen, ağlama ya da yüksek sesli çığlıkla başlayan, otonomik belirtilerde artışla karakterize ani korku ataklarıdır. Erişkinlikte UT yaşam boyu yaygınlığı %1’in altındadır. Parasomnilerin klinik değerlendirmesinde, yatak eşinden alınan anamnez çok önemlidir. Yine uyku günlüğü, video kaydı gibi yöntemler tanı koymada yardımcı olabilir. Kişinin tıbbi özgeçmişi, alkol-madde kullanım öyküsü, ruhsal travma yaşantıları, birincil ve ikincil kazançların varlığı ve ayrıntılı nörolojik değerlendirme tanıya giden yolda önem taşımaktadır. UT sıklığı fazla ve işlevselliği ciddi oranda etkiliyorsa trisiklik antidepresanlar (TSA) ve seçici serotonin geri alım önleyicileri (SSGÖ) tedavide tercih edilebilir. Benzodiazepinler bağımlılığa ve/veya ilacın kesilmesinden sonra daha şiddetli UT nöbetlerine neden olabileceği için tedavide öncelikli olarak tercih edilmemektedir. Bu yazıda erişkinlikte nadir görülen UT kliniği ve tedavisinde uzun etkili benzodiazepin kullanımı iki olgu temelinde tartışılacaktır.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017